Studiegids

nl en

Grieks-Romeins en Byzantijns Egypte

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Panorama van de ruim duizend jaar geschiedenis van Egypte tussen Alexander de Grote en de eerste eeuwen van de Islam. De culturele transformatie van het land wordt besproken van de Oudegyptische cultuur via het Hellenisme en de Byzantijnse cultuur naar de Islam. Een serie specialisten verschaft een reeks heldere inleidingen op onderwerpen zoals de laatste eeuwen van de Oudegyptische religie, de geschiedenis van Romeins Egypte, of de cultuur van de koptische monniken.

Overzicht van de colleges:
1) Ptolemeïsche geschiedenis (Dr. L.E. Tacoma)
2) Ptolemeïsch bestuur en economie (Dr. K. Donker van Heel)
3) De komst van de Romeinen: Romeins‐Byzantijnse geschiedenis (Dr. L.E. Tacoma)
4) Romeins‐Byzantijns bestuur en economie (Dr. F.A.J. Hoogendijk)
5) Geschiedenis en archeologie van Alexandrië (Prof.dr. O.E. Kaper)
6) Archeologie van het dagelijks leven: provinciale steden en dorpen in de Nijlvallei en de oasen (Prof.dr. O.E. Kaper)
7) Demotische bronnen over Grieks‐Romeins Egypte (Dr. K. Donker van Heel)
8) Religie: De tempels en goden (Prof.dr. O.E. Kaper)
9) Religie: De graven en de dodencultus (Prof.dr. O.E. Kaper)
10) Demografie en familie (Dr. L.E. Tacoma)
11) Monniken en mystici: vroegchristelijk en Koptisch Egypte tot 641 (Prof.dr. J. van der Vliet)
12) Vroegchristelijke kunst en architectuur (Dr. G.J.M. van Loon)
13) Moslims in Egypte: de vroegarabische periode (Dr. J.H.M. de Jong)

Leerdoelen

De student verkrijgt kennis van de belangrijkste feiten en gegevens die bepalend waren voor de geschiedenis en de cultuur van Egypte tussen 330 v.Chr en 900 n.Chr. De student verkrijgt inzicht in de processen van culturele verandering die in Egypte hebben plaatsgevonden. De student verwerft inzicht in het belang van de samenhang van historische, textuele en archeologische gegevens bij de studie van de cultuurgeschiedenis.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
College: 26 uur
Collegeaantekeningen uitwerken: 26
Leesverslag: 20
Voorbereiding op tentamen: 68

Toetsing

Het eindcijfer voor deze cursus wordt gebaseerd op een essay (30%) en een schriftelijk tentamen (70%). Alleen het tentamen kan worden herkanst.

Literatuur

Bowman, A.K., Egypt after the Pharaohs (London 1996, 2e ed.)
Bagnall, R.S., Egypt in Late Antiquity (Princeton 1993) hoofdstukken 1, 2, 7 en 8; pp. 15‐109; 230‐309
CHAPTER from Oxford Handbook of Roman Egypt on material culture

Tentamen

Het tentamen bestaat uit korte open vragen en bepaalt het eindcijfer voor 70%. De tentamenstof bestaat uit de gelezen literatuur en de collegestof.

Aanmelden

Contact

Prof.dr. O.E. Kaper