Studiegids

nl en

Grieks voor niet-classici (tweede helft)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Studenten moeten de colleges Grieks voor niet-classici uit het eerste semester hebben gevolgd.

Beschrijving

In het eerste semester (zie vak: Grieks voor niet classici, eerste helft) maakt de student kennis met nominale (naamvalssysteem; substantiva, adiectiva en pronomina) en verbale (tempus, modus, diathese) vormen van het klassiek Grieks. Verder leert hij/zij syntactische structuren herkennen en verwerft zich een basisvocabulaire bestaande uit frequent voorkomende Griekse woorden.

In het tweede semester bestendigt en vermeerdert de student zijn/haar kennis van de vormleer en de syntaxis van het Grieks, vergroot zijn/haar kennis van het vocabulaire, en doet ervaring op met het lezen van originele Griekse teksten, waarbij hij/zij ook het woordenboek leert hanteren.

Leerdoelen

Aan het eind van het eerste semester kan de student eenvoudige Griekse tekstpassages met begrip lezen; hij/zij is in staat morphologische en syntactische aspecten van zinnen te analyseren, en met behulp van beheersing van het vocabulaire, deze passages – mede dankzij de beheersing van een basisvocabulaire – van een correcte Nederlandse weergave te voorzien.

Aan het eind van de gehele cursus kan de student zelfstandig omgaan met eenvoudige in het Grieks gestelde teksten; hij/zij is in staat morphologische en syntactische aspecten van zinnen in hun context te analyseren, en met behulp van beheersing van het vocabulaire, het gelezene van een correcte Nederlandse weergave te voorzien.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

Schriftelijke toets aan het eind van iedere periode. Elke toets moet met minstens een 6 worden afgerond, en levert 5.0 ECTS op.
De schriftelijke toetsen behelzen alle behandelde stof uit Mouseion: Grammatica, Woorden, en Teksten. Ieder tentamen bestaat uit één deel grammatica/vormleer, één deel over een gelezen tekst (met syntactische vragen), en het vertalen van één onvoorbereide tekst (met aantekeningen).
De wegingsfactoren zijn: grammatica/vormleer (40%), gelezen tekst (30%), onvoorbereide tekst (30%).

Blackboard

Op Blackboard verschijnt in de loop van de cursus aanvullend materiaal: handige schema’s, overzichten van het werkwoord, enz. Daarnaast wordt via Blackboard van ieder tentamen van tevoren een voorbeeld met uitwerkingen verstrekt.

Literatuur

Verplicht:

  • Trudeke Mekking en Hans Oranje: Mouseion. Cursus Grieks voor beginners, Amsterdam: VU University Press 2008, ISBN 9789086592302

Aangeraden:

  • J. Nuchelmans et al. (1987, 19e of latere druk), Kleine Griekse Grammatica. Bussum. (=KGG)

  • een Grieks-Nederlands woordenboek (vraag de docent om mogelijkheden)

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

n.n.b.