Studiegids

nl en

Marketing Management

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Marketing Management geeft u een introductie in de wereld van marketing. Marketing draait tegenwoordig vooral om het creëren van waarde voor de consument en het bouwen van lange termijn relaties met deze consument. Deze cursus leert de student de markten van bedrijven te begrijpen o.a. door te kijken naar informatie uit deze markten. Er wordt ingegaan op consumentengedrag en hoe bedrijven hier het best op kunnen inspelen.

Ook wordt er gekeken naar de verschillende instrumenten die bedrijven beschikbaar hebben om op de consument in te spelen. Te denken valt aan het in te zetten product of dienst, de wijze van prijszetting, de plaats waar producten/diensten aangeboden worden en de verschillende wijzen van communicatie met de consumenten.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Kennis maken met de basisbeginselen in de theorie en praktijk van markten, strategie, marketing en recente ontwikkelingen in het vak.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Het kunnen toelichten van de rol van marketing in de organisatie, daarbij een onderscheid makend tussen zowel de strategische als operationele implicaties van de marketingstrategie.

 • Het kunnen toepassen van de meest basale termen en concepten van het vakgebied op verschillende casuïstiek uit de praktijk en hieruit oplossingen te formuleren;

 • Het ontrafelen van de waarde creatie van organisaties en hieruit voortvloeiende waarde creërende strategieën schetsen;

 • Het kunnen beargumenteren van ingenomen standpunten over casuïstiek van de Harvard Case Method aangaande modellen over klantgedrag van zowel consumenten als organisaties, de productlevenscyclus, adoptie, portfolioanalyse, en dergelijke;

 • Het benoemen en uiteenzetten van de marketingmix instrumenten die bedrijven tot hun beschikking hebben en hieruit operationele strategieën produceren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten Drs. N.J.C. van de Ven

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen van betreffende hoofdstukken per week.

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten Drs. N.J.C. van de Ven

 • Vereiste voorbereiding door studenten:
  Lezen en voorbereiden van casus/artikelen per week

Toetsing

Toetsvorm(en)

Schriftelijk tentamen, bestaande uit meerkeuzevragen, essayvragen en een caseanalyse.

Examenstof

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

_
h3. Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Gary Armstrong and Philip Kotler – Marketing, An Introduction, Pearson, Eleventh Global Edition, 2013
Gary Armstrong and Philip Kotler – Marketing, An Introduction, Pearson, Eleventh Global Edition, 2013
ISBN 13 : 978-0-273-76718-3
ISBN 10: 0-273-76718-6

Werkboek:
Geen

Reader:
Ja, reader met alle benodigde informatie over deze cursus wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Drs. N.J.C. van de Ven

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B 3.05

 • Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag 09.00-17.00 (m.u.v. woensdag)

 • Telefoon: 071 – 527 8803

 • E-mail: n.j.c.van.de.ven@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.