Studiegids

nl en

La tradizione poetica

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B1.

Beschrijving

Deze collegereeks is gewijd aan de ontwikkeling en de belangrijkste kenmerken van de Italiaanse poëtische traditie, van het ontstaan van de poëzie in de Italiaanse volkstaal in de eerste helft van de 13e eeuw tot de eerste helft van de 19e eeuw. Behalve bij het werk van een aantal belangrijke dichters, wordt ook stilgestaan bij een aantal wetenschappelijke methoden ter bestudering hiervan. Hierbij wordt de student ook vertrouwd gemaakt met de belangrijkste begrippen op het gebied van de poëtica, de retorica en de versleer.

Leerdoelen

Verwerving van een solide basiskennis van de onder “Beschrijving” genoemde materie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen.
Herkansing: schriftelijk tentamen.

Blackboard

N.V.T.

Literatuur

Reader, plus nader op te geven studiemateriaal.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. P.A.W. van Heck

Opmerkingen

Geen.