Studiegids

nl en

Onderzoeksvaardigheden en het schrijven van een BA Eindwerkstuk in Culturele en Literaire Analyse

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

  • Deel 1: Tijdens deze fase worden de studenten de basistechnieken van het schrijven van een wetenschappelijk stuk bijgebracht. Het werken met bibliografie, naslagwerken, tijdschriften en databases van de Latijns-Amerikaanse literaire kritiek krijgt hier de nadruk.

  • Deel 2: De voorbereidende stappen voor het schrijven, onder andere van een onderzoekvoorstel, behandeld in het eerste deel, worden tijdens deze fase in praktijk gebracht.

Leerdoelen

Het kritisch en analytisch lezen van artikelen en literaire kritiek.
Het selecteren, argumenteren en presenteren (schriftelijk en mondeling) van een probleemstelling die de basis kan vormen voor het eindwerkstuk.
Het schrijven van een wetenschappelijk stuk dat kan dienen als uitgangspunt voor het eindwerkstuk.

Rooster

Kunt u vinden op Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Werkcolleges (2c/u per week)

Studielast

Totale studielast voor een cursus van 5 ects is 140 uur. – Uren die aan het volgen van college worden besteed: 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur

Toetsing

  • Werkstuk (maximaal 10 pagina’s): 40%

  • Mondelinge presentatie: 35%

  • Schriftelijke opdrachten: 25%

Herkansing: Werkstuk (maximaal 10 pagina’s): 100%

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.

Literatuur

Blackboard Blackboard geeft informatie over de literatuur

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. A.I. Churampi Ramírez
Dr. Sara Brandellero

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges: studenten mogen maximaal 5 colleges missen. De schriftelijke opdrachten die door de afwezigheid niet ingeleverd worden gelden als onvoldoende.