Studiegids

nl en

Natievorming in Latijns Amerika

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus behandelt de natievorming van Latijns-Amerika vanaf de koloniale periode. Zowel de banden met het moederland tot aan de vooravond van de onafhankelijkheid als de verschillende periodes van natievorming die de regio sinds de onafhankelijkheid heeft gekend worden geanalyseerd. Zo komen achtereenvolgens de koloniale staat, de onafhankelijkheidsprocessen, de eerste fase van staats- en natievorming, van instabiliteit naar consolidatie en vervolgens de instorting van het oligarchisch model aan de orde. Daarna komen de twee belangrijkste staatsvormen: de corporatistische staat (vanaf 1930) en de neoliberale staat (beide met democratische en autoritaire regimes) aan de orde. De nadruk ligt op de wisselwerking tussen economische, politieke, sociale en culturele factoren binnen de verschillende fases van natievorming. De cursus heeft bovendien als doelstelling de studenten kennis te laten maken met academische methodes van analyse en onderzoek met betrekking tot de Latijns-Amerikaanse realiteit.

Leerdoelen

  1. Het verwerven van kennis en inzicht in de Latijns-Amerikaanse natievorming en tevens in de economische en politieke ontwikkeling van Latijns-Amerika in relatie met de verschillende staatsvormen.
    1. Het leren herkennen van historische periodes van sociaaleconomische en politieke veranderingen in Latijns-Amerika.
    2. Het identificeren van de discursieve evolutie van de natievorming in Latijns-Amerika.
    3. Het doen van een wetenschappelijk bibliografisch onderzoek met interactieve presentaties.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

De cursus bestaat voor de helft uit hoorcolleges; de andere helft bestaat uit werkcolleges (technieken van bibliografisch onderzoek, individuele literatuuranalyse en presentaties van studenten). In totaal volgt de student 4 uur per week college.

Studielast

5 ECTS = 140 uur in totaal
Uren die aan het volgen van colleges worden besteed: 28 uur
Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 40 uur
Tijd voor het maken van opdrachten: 30 uur
Tijd voor het schrijven van een werkstuk: 42 uur

Toetsing

De toetsing bestaat uit een bibliografisch rapport over een specifiek thema dat behandeld is tijdens de cursus (volgens een lijst van onderwerpen). Dit rapport zal telkens door twee studenten samen worden voorbereid en bestaat uit twee gedeeltes:

A. Een presentatie van 10 minuten (elk 5 minuten per student).
Het cijfer voor de presentatie is gelijk aan 30% van het eindcijfer.
De aspecten die geëvalueerd worden zijn:
1) duidelijkheid van de uiteenzetting
2) de relevantie van het gekozen thema met betrekking tot natievorming
3) de geschiktheid van de sleutelwoorden
4) de capaciteit om het onderwerp kort te presenteren.

B. Een bibliografisch rapport. Dit is een document van minimaal 8 en maximaal 10 bladzijden, met een selectie van specifieke wetenschappelijke bibliografische bronnen (boeken en artikelen) gerelateerd aan het gekozen thema van de presentatie.
De score van het bibliografische verslag is gelijk aan 70% van het eindcijfer.
De aspecten die geëvalueerd worden zijn:
1) coherentie en duidelijkheid van schrijven
2) kwaliteit en kwantiteit van de verzamelde bronnen
3) geschikt gebruik van het APA systeem
4) formele presentatie van de tekst.

Herkansing vindt plaats indien het cijfer van het bibliografisch rapport lager is dan 6,0.
De herkansing bestaat uit een nieuwe verbeterde versie van het bibliografisch rapport binnen een beperkte tijd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (bibliografie en PowerPoint presentatie van elke sessie), methodologische indicaties en instructies, specifieke informatie over elk college, de indeling van de opdrachten en het eindwerkstuk (bibliografisch rapport).

Literatuur

KEEN, Benjamin and HAYNES, Keith (2013). A History of Latin America. Boston: Wadsworth Cengage Learning, 9th ed.
BAUMANN, Gerd and GINGRICH, Andre (2004). Grammars of identity/alterity: a structural approach. New York: Berghahn Books.
Complementaire literatuur voor specifieke onderwerpen van presentaties en bibliografisch rapport (minimaal 20 specifieke bibliografische verwijzingen).
Ook aanvullende artikelen via blackboard.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. P.A. Isla Monsalve
Telefoon: +31 (0)71 527 2061.

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. De studenten mogen maximaal 3 colleges missen. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.