Studiegids

nl en

Spaans Module 1

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit vak is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten LAS die de track Spaans volgen.
Studenten die als bijvak Spaans Taalvaardigheid willen doen kunnen dit vinden onder de minor Latijns-Amerikastudies, studiegidsnummer: 5650K1010).

Beschrijving

Het taalonderwijs binnen LAS is gekoppeld aan de taalcompetenties die nodig zijn om onderwijs in het Spaans te volgen en om de geleerde competenties die bij deze studie behoren in de praktijk toe te passen. Bij het taalvaardigheidonderwijs wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. De grammatica heeft hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de systematische opbouw en uitbreiding van een basiswoordenschat.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding: luisteren A2, lezen A2, spreken A2, schrijven A2

Rooster

Collegerooster (eerste jaar)

Onderwijsvorm

hoorcolleges en werkcolleges: 6 uur per week
Zelfstudie via het computerprogramma Ellips

Studielast

  • totale studielast 280 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed (6 uur p.w. x 14 weken = 84 uur)

  • Zelfstudie Ellips: 100 uur

  • voorbereiding en eigen zelfstudie: 96

Toetsing

Studenten moeten de oefeningen in Ellips afronden voordat ze deel mogen nemen aan het tentamen.
Er zijn twee schriftelijke deel tentamens en een mondeling tentamen:
Het eerste schriftelijke tentamen bepaalt 30% van het eindcijfer
Het tweede schriftelijke tentamen bepaalt 40% van het eindcijfer
Het mondelinge tentamen bepaalt 30% van het eindcijfer
Voor het cijfer van beide schriftelijke tentamens gelden de volgende percentages: grammatica 60%, productief/receptief 40%
Voor alle eindcijfers wordt er tussen de resultaten van de tentamendelen gemiddeld.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het college, het collegerooster en het tentamenrooster. Bovendien, zullen wekelijkse handouts en oefeningen via deze virtuele omgeving worden aangeboden.

Literatuur

  • Rápido: 2 boeken: Libro del alumno; Cuaderno de ejercicios.Lourdes Miguel en Neus Sans. Intertaal Amsterdam, Nederlandse versie. ISBN: 90-5451-4302

  • Contexto, woordenschat met oefeningen Spaans, Intertaal

  • Grammatica kort en bondig Spaans, Y. Mateos Ortega, Intertaal

  • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Dr. P. González
Dr. M.V. Alcalde

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges