Studiegids

nl en

Antropologische taalkunde

Vak
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit college staat de wederkerige relatie centraal tussen cultuurpatronen, taalgebruik en taalsysteem (taal, wereldbeeld en cognitie). Een en ander wordt toegespitst op specifieke verwoordingen in Afrikaanse talen van de conceptuele domeinen kleur, ruimte, verwantschap, tijd; ethno-classificatie (levende natuur); ethno-psychologie (lichaam-geest, ziekte, emoties); ethno-filosofie (inheemse kennispatronen, culturele normen en waarden). Er wordt aandacht besteed aan ethnografische methoden voor het analyseren van in natuurlijke omstandigheden geproduceerde data.

Leerdoelen

Inzicht verwerven in de taalkunde vanuit antropologisch perspectief.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Studielast

Totaal 140 uur (5 EC)
College: 13 × 2 uur= 26 uur
Take home-tentamen = 4 uur
Literatuur = 110 uur

Toetsing

Class presentatie 20%
Take home exam 80%

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Opgave tijdens college.

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. F.K. Ameka.