Studiegids

nl en

Swahili 1

Vak
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Het Swahili behoort vandaag tot de best bekende talen van Afrika en heeft een lange en fascinerende geschiedenis. De oorsprong van het Swahili moet gezocht worden langs de Oost-Afrikaanse kust waar het zich tijdens de negende en tiende eeuw verspreidde van Somalië in het noorden tot Mozambique in het zuiden. Het Kiunguja, de variant die op Zanzibar gesproken werd, en nu beter bekend is als Standaard Swahili (Kiswahili Sanifu) verspreidde zich later via handelsroutes naar het binnenland tot in het oostelijk deel van de Democratische Republiek Congo. Vandaag is het Swahili de nationale taal van Tanzania en de officiële taal van Kenia. Het aantal sprekers in heel Oost-Afrika wordt geschat op 50 miljoen wat het Swahili tot één van de wijdst verspreide talen van het Afrikaanse continent maakt. Het is daarnaast ook één van de meest onderwezen talen, niet alleen in Afrika maar ook aan Europese, Amerikaanse en Japanse universiteiten.

Leerdoelen

Tijdens Swahili 1 en 2 verwerft de student praktische taalvaardigheden en een algemeen inzicht in de structuur van de taal. Het Swahili zal weliswaar een geheel nieuwe taal zijn voor de meeste studenten maar door haar relatief eenvoudige structuur is het mogelijk in vrij korte tijd een niveau van communicatieve taalbeheersing te bereiken. Tijdens Swahili 3 wordt door middel van de verworven actieve kennis getracht een beter inzicht te krijgen in de Swahili cultuur.
Het doel van Swahili 1 is een kennismakinsgesprek te kunnen voeren in het Swahili en een inzicht te hebben in de elementaire grammaticale structuren van de taal. Eenvoudige teksten kunnen gelezen en begrepen worden.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege, gedeeltelijk met talenpracticum.

Studielast

 • Totaal: 280 uur (10 EC)

 • Volgen college: 5 uur per week x 13 weken = 70 uur.

 • Tentamens : 5 uur (2× 2 uur schriftelijk + 1 uur mondeling).

 • Literatuur en huiswerk : 205 uur

Toetsing

 • actieve participatie in de colleges, werkopdrachten, tussentijdse toetsing van woordenschatkennis (10%)

 • schriftelijk en mondeling eindtentamen (60% en 30%)

 • herkansing waarbij studenten dat deeltentamen kan / die deeltentamens kunnen overdoen waarvoor een onvoldoende is behaald.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 • Zawawi, Sharifa. 2001. Kiswahili kwa kitendo. Vol. 1: Learn our Kiswahili. Trenton / Asmara: Africa World Press.

 • Mertens, Georges. 2011. Woordenboek Kiswahili-Nederlands, KU Leuven.

 • Aanvullende leerstof, vooral op vlak van grammatica, wordt tijdens de colleges verschaft.

 • Mertens, Georges. 2011. Woordenboek Nederlands-Kiswahili, KU Leuven. (Te verkrijgen bij de docente).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Studeren à la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Mw. dr. M.Devos