Studiegids

nl en

Tutoraat eerste jaar BA CA-OS

Vak
2013-2014

Beschrijving

Zie voor de volledige beschrijving van het bachelortutoraat het tabblad Arbeidsmarktorientatie .

De volgende vragen/onderwerpen zullen in het eerste jaar BA centraal staan:

 • Reflectie op studiekeuze: Waarom wil ik antropologie studeren?

 • Aandacht voor studievaardigheden: Hoe leer ik?

 • Portfolio-opdracht: Wat heb ik geleerd en wat kan ik ermee?

Rooster:

 • 15 oktober 2013, 9-11 uur of 11-13 uur: Een werkgroepbijeenkomsten onder begeleiding van Thijs Jan van Schie, Kim van Drie, Elvira Koole, of Floor Hendriks. [ Studenten zijn reeds ingedeeld in werkgroepen in het kader van eerstejaarsvakken OOSP en CV. ]
  Locatie: werkgroep-zalen zoals aangegeven in het kader van OOSP- en CV-werkgroepen

 • 22 oktober 2013, 11-13 uur: Eerste plenaire bijeenkomst over studiekeuze en studievaardigheden door de medewerkers van het Loopbaancentrum
  Locatie: zaal SB11, FSW

 • 29 oktober 2013, 11-13 uur: Tweede plenaire bijeenkomst over studiekeuze en studievaardigheden door de medewerkers van het Loopbaancentrum
  Locatie: zaal SB11, FSW

 • 27 mei / 3 juni 2014, 13-15 of 15-17 uur: Reflectie en terugblik (evt. met portfolio-opdracht), een werkgroepbijeenkomst door Thijs Jan van Schie. Indeling in een van de vier groepen wordt later bekendgemaakt.
  Locatie: zaal 1A33, FSW

Afronding

Arbeidsmarktoriëntatie wordt niet getoetst en er worden geen studiepunten toegekend. Tijdens de bijeenkomsten worden opdrachten opgegeven die naar behoren dienen te worden uitgevoerd. Deelname wordt aan alle CA-OS studenten sterk aangeraden.

Studiemateriaal

Voor deze cursus hoef je geen studiemateriaal aan te schaffen. Informatie en opdrachten worden verstrekt tijdens de bijeenkomsten.

Contact en coördinatie:

Drs. Thijs Jan van Schie, t.j.van.schie.2@fsw.leidenuniv.nl , tel. 071-527 3852.
NB: De activiteiten rondom arbeidsmarktoriëntatie worden georganiseerd in nauwe samenwerking met het Studenten Loopbaancentrum. Kijk voor aanvullend advies en/ of specifieke cursussen op www.fsw.leidenuniv.nl/studenten/loopbaanservicefsw .