Studiegids

nl en

Inleiding Klassiek-Ethiopisch (BA)

Vak
2013-2014

Toelatingseisen

Reguliere BA-toelatingseisen.

Beschrijving

Bij dit vak zal de basis van de grammatica van het Klassiek Ethiopisch (Ge‘ez) aan bod komen en wordt er aan de hand van originele teksten leesvaardigheid opgedaan. Ook bespreken we de culturele en historische context van de Klassiek-Ethiopische taal en literatuur.

In this course, the basic grammar of Classical Ethiopic (Ge‘ez) will be discussed and students will practice reading original texts. The cultural and historical context of the Classical Ethiopic language and its literature will also be discussed.

Course objectives

Studenten die dit vak gevolgd hebben, kunnen:

  • een Klassiek-Ethiopische tekst lezen m.b.v. een woordenboek en grammatica;

  • typische kenmerken van de Klassiek-Ethiopische grammatica herkennen en toelichten;

  • Klassiek-Ethiopische teksten in hun context plaatsen.

Students who have taken this course will be able to:

  • read a Classical Ethiopic text using a dictionary and grammar;

  • recognize and discuss typical features of Classical Ethiopic grammar;

  • place Classical Ethiopic texts in their context.

Timetable

Please consult the timetable here.

Mode of instruction

Werkcollege

Studielast

5 EC, verdeeld over:
Colleges/lectures: 28 hrs
Voorbereiding colleges/Preparing for lectures: 50 hrs
Voorbereiding tussentoets/Preparing for mid-term: 20 hrs
Voorbereiding mondeling/Preparing for oral exam: 40 hrs

Toetsing

Tussentijdse geschreven toets over grammatica (40%), inleveren wekelijkse vertalingen (verplicht, niet voor cijfer), mondelinge eindtoets (60%).

Written mid-term on grammar (40%), handing in weekly translations (required but not graded), final oral exam (60%).

Blackboard

Documenten en cursusinformatie worden op Blackboard gepost.

Documents and course information will be posted on Blackboard.

Literatuur

Josef Tropper (2002): Altäthiopisch, Münster: Ugarit-verlag

Wolf Leslau (2010): Concise dictionary of Geʿez, Wiesbaden: Harassowitz

Beide boeken zijn het makkelijkst online te bestellen en staan ook in de UB.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

B.D. Suchard MA. Tel.:071- 527 3071.

Opmerkingen