Studiegids

nl en

Pedagogiek (ICLON - masteropleiding)

Vak
2014-2015

Toegangseis

Leerdoelen

De student heeft inzicht in recente theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school.
De student is in staat op een professionele manier gesprekken te voeren met leerlingen en ouders.
De student is in staat inzichten uit de theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school en ervaringen uit de onderwijspraktijk aan elkaar te verbinden.

Beschrijving

In werkcolleges wordt aan de hand van recente theorie over de psychologie van de adolescentie ingegaan op het pedagogisch handelen in de klas en in de school. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten gericht op het trainen van gespreksvaardigheden in relatie tot leerlingen en ouders.

Werkvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

Paper: analyse van een casus over de eigen pedagogische praktijk.
Analyse eigen gespreksvaardigheden.

Studiemateriaal

Verplicht studiemateriaal:

  • Slot, W., & Aken, M. van. (2010) (red.). Psychologie van de adolescentie. Baarn: ThiemeMeulenhoff. ISBN 978 90 06 95101 1.

  • Konig, A. (1995). In gesprek met de leerling. Houten: Educatieve Partners/KPC. ISBN 904020032 7.

  • Diverse artikelen die via Blackboard worden verspreid.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster:

http://sites.google.com/a/iclon.leidenuniv.nl/roosters-lerarenopleiding