Studiegids

nl en

Leren en instructie 1

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

De student heeft kennis van en inzicht in de theorie over klassenmanagement, algemene didactiek, pedagogiek en schoolorganisatie.

Beschrijving

In Leren en instructie 1 staan theorieën op het gebied van klassenmanagement, algemene didactiek, pedagogiek en schoolorganisatie centraal. Deze theorieën worden verbonden met de onderwijspraktijk van de studenten.

Werkvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing en verplicht in te leveren

Tentamen: open boek aan de hand van casussen
Video- analyse regisseur

Literatuur

  • Ebbens & Ettekoven, Effectief leren: basisboek, Noordhoff, 2012 (derde druk), ISBN 9789001815448 (eventueel druk uit 2005 of 2010)

  • Teitler, P.I. (2013), Lessen in orde, Coutinho, 2013 (tweede druk), ISBN 9789046903544 (eventueel druk uit 2009)

  • Reader ‘Leren en Instructie’

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster