Studiegids

nl en

Analyse 3 NA

Vak
2013-2014

Omschrijving
In dit vak worden een aantal onderwerpen uit de analyse behandeld die voor studenten natuur- en sterrenkunde van groot belang zijn en die in Analyse 1NA en 2NA niet aan bod geweest zijn. Er zijn drie hoofdonderwerpen: 1. Complexe analyse (met speciale aandacht voor machtreeksen en complexe integratie), 2. Fouriertheorie: Fourierreeksen en Fouriertransformatie, 3. Differentiaalvergelijkingen, waarin een aantal methoden voor het integreren van gewone differentiaalvergelijkingen wordt besproken en wordt ingegaan op lineaire differentiaalvergelijkingen in het complexe vlak. Regelmatig worden verbanden gelegd met de lineaire algebra.

Onderwijsvorm
Hoorcollege en werkcollege

Literatuur
Mathematical Methods for Physics and Engineering by K.F.Riley, M.P.Hobson and S.J.Bence, (3rd edition), Cambridge University Press, 2006.
Op blackboard staat verder een bundel met opgaven.

Voorkennis
Analyse 1NA, 2NA en Lineaire algebra 1NA

Tentaminering
Tussentoets, schriftelijk tentamen plus huiswerkopdrachten. Resultaten van opdrachten en de tussentoets vervallen aan het eind van het academisch jaar.

Rooster
Rooster