Studiegids

nl en

Analyse 1 NA

Vak
2013-2014

Omschrijving
Dit college behandelt de beginselen van de differentiaal- en integraalrekening voor functies van een veranderlijke. Doel van het college is de studenten vertrouwd te maken met de basisconcepten van de theorie en hen daarbij aanknopingspunten te geven voor toepassingen in andere gebieden van de wiskunde en daarbuiten.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: commplexe getallen, het limietbegrip, continuiteit en differentieerbaarheid; lineaire benaderingen van functies; Taylorpolynomen voor functies van een variabele; de ordesymbolen van Landau (grote-O notatie); rijen; reeksen; reele machtreeksen; convergentiecriteria voor machtreeksen; differentiatie en integratie van machtreeksen; integratie van functies van een veranderlijke; hoofdstelling van de integraalrekening; substitutieregel; partiele integratie; oneigenlijke integralen.

Onderwijsvorm
Vier uur hoorcollege, twee uur werkcollege.

Verplichte literatuur
Calculus – A Complete Course (8th edition) by Robert A. Adams and Christopher Essex, Pearson Education, 2013.

Nota bene: er bestaat ook een duurdere variant met een softwarelicentie (voor MyMathLab), maar die licentie is niet nodig.
De verschillen tussen de zevende editie (“duinen”) en deze nieuwe achtste editie (“bijen”) zijn gering en daarom kunnen recidivisten in 2013/2014 ook nog gebruik maken van de zevende editie.

Rooster
Rooster

Tentamen
Schriftelijk tentamen, tussentoets en (vrijwel wekelijks) in te leveren huiswerk. Het laagste huiswerkcijfer vervalt.

Extra informatie
Deelnemers dienen zich via Blackboard te registreren bij dit vak, zodat ze de via Blackboard te verzenden emails m.b.t. dit vak ontvangen.
Ouderejaarsstudenten moeten opnieuw de huiswerkopdrachten van dit jaar maken en inleveren!

Links
Blackboard UL

Blackboard TUD