Studiegids

nl en

Celbiologie

Vak
2013-2014
  • Opbouw van cellen met de nadruk op eukaryote organismen

  • Organellen en de endosymbiose theorie

  • Signaaltransductie

  • Celtransport

  • Cytoskelet

  • Celdeling en kanker

Doelgroep

BFW1-Biologie1

Onderwijsvorm

hoorcolleges

Literatuur

wordt nader bekend gemaakt

Toetsing

Schriftelijk tentamen (multiple choice)

Erratum BFW:
In de oorspronkelijke (e-)studiegids BSc BFW stond abusievelijk een hertentamenmogelijkheid geroosterd op 14 juli 2014. Deze is komen te vervallen. De enige hertentamenmogelijkheid voor het vak Celbiologie in het studiejaar 2013-2014 is op 6 januari 2014.

Doelstelling

In dit onderdeel worden structuren en processen van cellen behandeld. Ook wordt ingegaan op de technieken die voor de bestudering van cellen van belang zijn. Enkele onderdelen en processen van eukaryote cellen zullen wat uitvoeriger worden behandeld, zoals cytoskelet, organellen, membraanstructuren, receptoren, hormoonwerking, intracellulair transport, energievoorziening en celbeweging. Er zullen voorbeelden gegeven worden van het belang van celbiologische kennis voor het begrijpen van de vorming van multicellulaire organismen en het ontstaan van ziektes