Studiegids

nl en

Der junge Goethe

Vak
2013-2014

Toegangseisen

De eisen waaraan de student moet voldoen om deze cursus te kunnen volgen.
Afgesloten 2e jaar c.q. bachelor examen Duits

Beschrijving

Voordat Goethe in Weimar minister werd en samen met Schillertot klassieke representant van de Duitse literatuur promoveerde, heeft hij haar in zijn jeugd grondig op zijn kop gezet. “Die Leiden des jungen Werthers”, “Götz von Berlichingen”, de “Urfaust”, “Prometheus” en “Zum Shakespeares-Tag” zijn ontstaan vóór Weimar. Zij zijn geschreven in de geest van de Sturm und Drang, van het radicale subjectivisme dat het antwoord is op de afbraak van sociale en godsdienstige normen en waarden in de tweede helft van de 18e eeuw. Goethes helden willen authentiek leven, ook al stuiten daarbij aan hun grenzen. Daarbij past ook dat het genie formele literaire conventies opzij schuift, verzen door proza vervangt en gewoon zijn hart uitstort.
Deze teksten boeien tot op heden, niet alleen door hun onconventioneel taalgebruik, maar ook omdat zij maatschappelijke problemen aan de orde stellen die ook de moderne lezer aangaan: de maatschappelijke vervreemding van het individu, opgedrongen rolpatronen en het zoeken naar transcendentale oriëntatie.

Leerdoelen

De student oefent het interpreteren en contextueren van exemplarische literaire teksten die, vanwege hun historische en literaire positionering tal van aanknopingspunten bieden naar de literatuur en de sociale geschiedenis van de 18e t/m de 20e eeuw. Door de werkwijze in een kleine werkgroep leert de student vragen te stellen aan de tekst, – een onmisbare voorbereiding voor een bachelor- en masterscriptie.

Rooster

Semester I, blok 2 maandag 11.15-14.00

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Werkstuk (10 pagina’s) (60%) + mondeling tentamen(30 Minuten) (40%)

Literatuur

Het uitvoerige werkprogramma incl. literatuurlijst staat v.a. september 2013 op mijn “website” http://cf.hum.uva.nl/kgille

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

mailto

Opmerkingen Aanmelden ook altijd bij k.f.gille@uva.nl, uiterlijk eerste helft oktober 2013