Studiegids

nl en

Situated Literatures II: Goethe als Europees schrijver

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Passieve taalvaardigheid Duits: C1; vak Situated Literatures deel 1 met goed gevolg hebben afgerond.

Beschrijving

De Duitse schrijver Johann Wolfgang Goethe kan met recht als Europees schrijver worden genoemd. Hij sprak reeds als kind niet alleen Duits maar ook Engels, Frans en Italiaans, later liet hij zich door Europese literatuur, filosofie, muziek en beeldende kunst inspireren. Zelf werd hij al door zijn vroege briefroman Die Leiden des jungen Werthers in 1774 in heel Europa bekend. Bovendien ontwikkelde Goethe een concept van “wereldliteratuur” dat nu, in de globaliserende wereld, weer actueel lijkt te zijn geworden.
In dit college word op verschillende aspecten van Goethes “Situatedness” als Europees schrijver ingegaan. Tevens wordt het concept van wereldliteratuur op zijn actuele – theoretische – bruikbaarheid onderzocht.

Leerdoelen

Studenten – hebben kennis van en inzicht in de Europese dimensies van het werk van Goethe; – hebben kennis van en inzicht in de theoretische concepten die nodig zijn om de Europese dimensies van het werk van Goethe te analyseren; – kunnen de kennis en inzichten die zij hebben opgedaan in de voorafgaande cursus “Situated Literatures” (blok I) toepassen bij de analyse van het werk van Goethe; – zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten in een mondelinge presentatie en een schriftelijk werkstuk voor een wetenschappelijk publiek weer te geven.

Rooster

Semester I, blok 2 woensdag 15.15-17.00

Zie het rooster van de Opleiding Literary Studies

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

140 uur: (12×2=) 24 voor de colleges; voor- en nabereiding (12×7=) 84; schrijven werkstuk 32.

Toetsing

Mondeling referaat (40%)
Schriftelijk werkstuk (60%)

Blackboard

Opdrachten en studiemateriaal wordt via Blackboard ter beschikking gesteld. Actuele informatie wordt via Blackboard bekend gemaakt. Opdrachten worden door de studenten via Blackboard ingeleverd

Literatuur

Literatuurlijst wordt tijdig via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Prof. dr. A. Visser