Studiegids

nl en

Arts & Media Seminar: Japanse archeologie en maatschappij: verleden en heden

Vak
2013-2014

Admission requirements

Geen

Description

Dit college biedt een selectie van archeologische thema’s over materiele cultuur en cultureel erfgoed uit de Japanse Pre- en Protohistorie (vooral de Jōmon, Yayoi en Kofun periodes), die op de een of andere wijze een grote impact hadden/hebben op de Japanse maatschappij, en de perceptie van ‘identiteit’ op verschillende sociale niveaus beïnvloed hebben. Japanse en westerse standpunten komen aan bod.

Er wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de Japanse archeologie; hoe de interpretaties over belangrijke culturele, technologische en politieke ontwikkelingen binnen de Japanse pre- en protohistorie en de invloed hiervan op de vorming van de Japanse cultuur door de tijd heen veranderd zijn; hoe archeologen hiermee omgaan, maar ook hoe deze percepties zichtbaar zijn in de hedendaagse maatschappij en het dagelijks leven, bijvoorbeeld in musea, onderwijs, kunst, multimedia.

Enkele voorbeelden van thema’s zijn: “iconische” objecten die tot heden toe als inspiratiebron en aspect van nationale trots gezien worden, zoals het Jōmon aardewerk (het oudste ter wereld) en de dogū clay figurines; spraakmakende ontdekkingen over onverwacht complexe ontwikkelingen; archeologische sites die nieuwe inzichten en interpretaties teweegbrachten, en verworden zijn tot een bron van zowel regionale identiteit als inkomsten door “cultureel erfgoed toerisme”; de introductie van kenmerkende “Japanse” aspecten zoals natte rijstbouw; de zoektocht naar Himiko’s legendarische rijk Yamatai. Ook komen controversiële aspecten aan bod, bijvoorbeeld de relatie tussen Korea en Japan in heden en verleden op basis van objecten; interpretaties over de monumentale kofun tombes en hun relatie met de elite.

Het college bestaat deels uit een hoorcollege met PowerPoint presentatie die dieper ingaat op een bepaald thema of case study, en deels uit klassikale bespreking (inclusief referaten) van de thema’s op basis van de literatuur.

Course objectives

De ontwikkeling van algemene vaardigheden zoals kritisch lezen van en reflecteren op academische teksten, het schrijven van analytische papers.
Kennis ontwikkelen van het specifieke vakgebied en het onderzoek en debat dat daarin centraal staat.

Timetable

zie rooster

Mode of instruction

  • Seminar

Course Load

  • aanwezigheid en participatie: 24 uur – leesstof college: 60 uur – tentamen voorbereiden of webpostings: 18 uur – papers: 38 uur
    Totaal: 140 uur.

Assessment

  • participatie-element (aanwezigheid, participatie tijdens college inclusief referaat) (20%)

  • analytisch element (schriftelijk besprekingsessay over behandelde stof, 1,000-1,500 woorden) (20%)

  • onderzoekselement (een paper over een in overleg met de docent te kiezen onderwerp, 2,000-2,500 woorden) (30%)

  • samenvattend element (schriftelijk tentamen of webpostings over behandelde stof) (30%).

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Ja

Reading list

Per week wordt een selectie van secondaire literatuur gelezen, waarbij zowel archeologische achtergrondinformatie over de periodes en de betreffende materiele cultuur aan bod komen, als de impact die deze hebben op de maatschappij.

Registration

Registration Studeren à la carte and Contractonderwijs

Registration Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Registration Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Remarks