Studiegids

nl en

Basis 1a

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voor studenten Koreastudies.
Voor bijvakkers die taalverwervingsvakken volgen, is dit vak verplicht.

Beschrijving

Dit vak valt onder Basiskennis Koreaans 1a. Dit bestaat uit: Grammatica 1a en Basis 1a.
Bij dit werkcollege maken studenten allereerst kennis met het Koreaanse alfabet (Han´gul) en de uitspraakregels ervan. Daarna concentreert de cursus zich op het verwerven van de elementaire grammaticale kennis die noodzakelijk is voor het leren van de Koreaanse taal. Met behulp van PowerPoint worden verschillende aspecten op het gebied van vocabulaire, morfologie, syntaxis en pragmatiek onderwezen. Elke les van het handboek (zie Literatuur) begint dan met een introductie van een begrip van een woord (woordsoort, synoniem en antoniem, al dan niet het idiomatische gebruik ervan), gevolgd door gevarieerde grammaticale thema´s zoals vervoeging van een werkwoord, gebruik van diverse partikels en andere infixen en suffixen, voegwoorden etc.

Leerdoelen

 • Verwerven van Basiskennis van Koreaanse grammatica en vocabulaire.

 • Herkennen en analyseren van enkelvoudige Koreaanse zinnen, al dan niet met voegwoorden.

 • Beheersen van het Koreaanse schrift en het gebruik daarvan en oefening in het gebruik van woordenboeken.

 • In termen van het Common European Framework of Reference: niveau A1, doorbraakfase van Basisgebruiker.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Contacturen: 3 uur p.w. x 13 weken: 39 uur

 • Voorbereiden 4 wekelijkse schriftelijke toets: 15 uur

 • Voorbereiden schriftelijk tentamen: 47 uur

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

 • 4 wekelijkse schriftelijke toets over de kennis van de behandelde woorden en uitdrukkingen per les: 10% (van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen over behandelde stof tijdens het werkcollege Basis 1a: 50% (van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen over behandelde grammatica tijdens het hoorcollege Grammatica 1a: 40% (van het eindcijfer)

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van o.a. aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen.

Literatuur

 • Y.M. Cho, H.S. Lee, e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 1. Second edition, University of Hawai´i Press, 2010.

 • M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 1. Second edition, University of Hawai´i Press, 2010.

 • Syllabus: Korte inleiding tot de Koreaanse grammatica(te verkrijgen via het Studiepunt van Geesteswetenschappen).

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid
Voor het volgen van deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht: de aanwezigheid wordt door de docenten geregistreerd. Wie meer dan zes maal per semester absent is geweest, al dan niet met melding vooraf, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel het tentamen doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator Mw. Dr. M. Winkel