Studiegids

nl en

Linguistics 4: Morphology: Analyzing Words

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Taalkunde 1 en 2 (of vergelijkbare cursussen) moeten zijn behaald.

Beschrijving

In deze cursus besteden we aandacht aan de morfologie van het Engels. We gaan dieper in op de status van het begrip ‘woord’ en de elementen waaruit woorden zijn opgebouwd, het verschil tussen flexie en derivatie, de structuur van samenstellingen, en de historische oorsprong van Engelse woordvormingsprocédés.

Leerdoelen

 • Inzicht in morfologie van het Engels

 • Inzicht in de relatie tussen morfologie en syntaxis enerzijds, en morfologie en fonologie anderzijds

 • Kennis van basisbegrippen als ‘woord’, ‘morfeem’ en ‘affix’

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (1 uur)

 • Werkcollege (1 uur)

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • 26 uur voor onderwijs

 • 34 uur voor tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur:

 • 80 uur voor het voorbereiden van tentamen en voorbereiden/schrijven van paper

Toetsing

 • schriftelijk tentamen (combinatie van gesloten vragen en essayvragen): 70%

 • twee tussentijdse toetsen: 30%

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

 • Carstairs-McCarthy, Andrew (2002). An Introduction to English Morphology. Edinburgh University Press.

 • Pinker, Steven (2011). Words and Rules. Harper Perennial. (of een andere editie)

 • syllabus

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.