Studiegids

nl en

De opkomst en ondergang van de “New Deal Order”

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Deze cursus kijkt naar de opkomst en ondergang van de meest succesvolle politieke stroming in de Verenigde Staten van de twintigste eeuw, de zogenaamde “New Deal Order.” De cursus begint met de uitbraak van de grote depressie in de jaren dertig en de gevolgen hiervan voor de politieke machtsverhoudingen, de rol van de staat en de relatie tussen verschillende sociale klassen en etnische groepen in het land. We kijken hierbij in het bijzonder naar de opkomst van de arbeidersbeweging, de transformatie van de Democratische partij en de creatie van de Amerikaanse “welfare state.” De cursus besteedt ook aandacht aan de conservatieve reactie op de New Deal die in 1980 een voorlopig hoogtepunt bereikte met de verkiezing van Ronald Reagan. De belangrijkste vraag die we in het college proberen te beantwoorden is hoe we de opkomst en ondergang van de eens zo machtige New Deal Order kunnen verklaren.

Leerdoelen

 • Het verkrijgen van kennis van de economische en sociale geschiedenis van verzorgingsstaat in de 20e eeuw.

 • Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden op het gebied van economische en sociale geschiedenis (incl. archiefonderzoek).

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • Bijeenkomsten 2 uur x 13 weken = 26 uur.

 • Bijeenkomsten voorbereiden (ca 42 pp) = 6 uur x 13 weken = 78 uur.

 • Referaat voorbereiden = 8 uur.

 • Overige opdrachten (discussiebijdragen BB etc) = 12 uur.

 • Materiaal voor werkstuk zoeken en bestuderen = 76 uur.

 • Werkstuk schrijven = 80 uur.

 • Totaal 280 uur (10 EC).

Toetsing

 • Referaat, mondelinge presentatie.

 • Participatie in de discussie.

 • Werkstuk circa 6.000 woorden.

 • Referaat en essay 50%, eindwerkstuk 50%.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen, discussiestellingen, discussiefora, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten.

Literatuur

De lijst met te lezen artikelen wordt bij de aanvang van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dr. D.M. Oude Nijhuis.