Studiegids

nl en

Meten is weten! Het systeem van maten en gewichten en geldgebruik in de Romeinse wereld

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voor geschiedenisstudenten: BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.
Voor overigen: propedeusecollege Oude Geschiedenis.

Beschrijving

Dat meten weten is wisten de Romeinen ook al. In dit werkcollege onderzoeken we hoe de Romeinen hun kalender optimaliseerden, welke geldsystemen ze hanteerden, en hoe ze hun maten en gewichten definieerden. Vaak waren deze maatsystemen nauw verbonden met het religieuze en politieke leven van de Romeinen, waardoor we door deze te onderzoeken een beter inzicht krijgen in de maatschappelijke structuur van de Romeinse samenleving. Om hun maatsystemen te begrijpen moeten we ook soms teruggaan in de tijd, omdat ze vaak berusten op de kennis van andere antieke samenlevingen, zoals de Grieken en het Oude Nabije Oosten. Toch waren het de Romeinen die de maatsystemen perfectioneerden, en ze uitdroegen over het gehele Middellandse Zeegebied en daarbuiten. Ook in onze moderne tijd zijn er nog steeds restanten van deze systemen terug te vinden. Toch bleven er in verschillende delen van het Romeinse rijk, vooral de Griekse delen dan, nog andere maatsystemen bestaan, wat interessante case studies opleveren.
Wekelijks zullen we de verschillende maatsystemen onderzoeken via antieke bronnen en moderne literatuurstudies. Daarnaast bestudeert iedere student afzonderlijk een deelaspect naar eigen keuze rond één van de thema’s die behandeld zijn in de werkcolleges (Bv: Fasti Antiates Maiores; Fasti Ostienses, provinciale muntslag van een stad naar keuze, prijzenedict, maten en gewichten in papyri, …). Dit onderzoek wordt gepresenteerd aan de groep en verder uitgewerkt in een werkstuk.

Leerdoelen

  • Kennismaking met en analyse van antieke bronnen (inscripties, papyri, munten, archeologische bronnen) tezamen met het toepassen van bronkritiek

  • Verwerken en structureren van moderne wetenschappelijke studies

  • Kennis van economisch-religieuze structuren in de Romeinse wereld

  • Inzicht in de Romeinse elementen in onze huidige maatsystemen

Rooster

Zie hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Wekelijks college van totaal 24 uur

  • Voorbereiding van de werkcolleges (literatuurstudie en bronnenonderzoek): 72 uur

  • Maken van presentatie en schrijven werkstuk: 190 uur

Toetsing

  • 30% voor participatie tijdens werkcollege (voorbereiding van literatuurstudie en discussie),

  • 20% voor de presentatie van onderzoek

  • 50% voor het werkstuk.

Blackboard

Blackboard zal gebruikt worden voor studie- en voorbereidingsmateriaal, discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten.

Literatuur

De literatuur wordt op college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

-

Opmerkingen

Studenten van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur hebben toegang tot dit werkcollege. In overleg met de docent kunnen ze dit werkcollege volgen voor 5 of 10 ECTS.