Studiegids

nl en

Extra College Grieks/Latijn

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1), maar staat open (en is interessant) voor studenten uit alle jaren van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Beschrijving

Blok 1: Geschiedenis van de Filologie

Wij zijn gewend aan ‘standaardteksten’. Maar er was een tijd dat antieke teksten obscuur waren en in vele, corrupte versies circuleerden. Generaties filologen hebben ze voor ons leesbaar gemaakt. Zij bemiddelen tussen ons als moderne lezers en alles wat de antieke auteurs ons te bieden hebben.

Dit extra college biedt aan de hand van een reeks hoorcolleges een inleiding op de ontwikkeling van de filologie van het antieke Griekenland tot en met de 20e eeuw. We besteden daarbij speciale aandacht aan het emenderen of ‘verbeteren’ van teksten.

Het ingrijpen in andermans tekst is een hachelijk zaak, zeker als de auteur al eeuwen geleden gestorven is. Dit roept vragen op die in het verleden verschillend zijn beantwoord. Wanneer mag je in een tekst ingrijpen, wanneer niet? Welke argumenten gebruikten geleerden om hun ‘verbeteringen’ te verantwoorden? En hoe gingen ze te werk? Gebruikten ze bijvoorbeeld verschillende manuscripten om de ‘juiste’ lezing te bepalen? En zo ja, op welke manier?

Dergelijke vragen staan in dit college centraal. Bij het beantwoorden van die vragen grijpen we geregeld terug op teksten van de vroege filologen zelf, zoals de Alexandrijnse scholia, Aulus Gellius’ Noctes Atticae, Angelo Poliziano’s Miscellanea en Karl Lachmanns beroemde inleiding op Lucretius.

Blok 2 en 3: Antieke metriek
Wanneer we antieke teksten lezen gaan we dikwijls ervan uit dat het belangrijkste aspect de betekenis van de geschreven woorden is. We vergeten erbij dat bij het waarnemen en begrijpen van een tekst ook het ritme en de muzikale elementen een centrale rol speelde. Zo werden in Plautus’ blijspelen bijvoorbeeld bijna 60% van de tekst gezongen.

Met name in de poezie heeft de metrische vormgeving vaak een belangrijke semantische waarde. Welke associaties waren verbonden met een hexameter? Welk effect hadden iambische of trochaische metra op de toehoorders van een tragedie? En in hoeverre kon het gebruik van een sapphische ode een wezenlijk onderdeel van een romeins gedicht uitmaken?

Blok 4: Atlantis-mythe
Iedereen kent wel het verhaal van het in zee verdwenen rijk van Atlantis en met enige regelmaat claimt iemand het teruggevonden te hebben. Wat echter weinig mensen zich realiseren is dat het verhaal afkomstig is uit Plato. Op college zullen we de tekst bestuderen en ingaan op de vraag wat we nu eigenlijk met dit verhaal aanmoeten.

Leerdoelen

Verbreding van de stof voor studenten uit de bachelor die meer aankunnen dan het reguliere programma te bieden heeft (leerlijn Honours programme).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsing

Niet van toepassing. Dit is een facultatief college.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Blok 4: De tekst van het Atlantis verhaal zal op college beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Blok 1: Dhr. H. Lamers MPhil
Blok 2 & 3: Mw. Prof. Dr. A.B. Wessels
Blok 4: Dhr. Dr. R.M van den Berg

Opmerkingen

Alle colleges zijn toegankelijk voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur uit bachelorjaren 1, 2 en 3