Studiegids

nl en

Vergelijkende Stilistiek

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

De cursus Vergelijkende Stilistiek bouwt voort op de eerdere colleges Tekstgenres en Stilistiek van het Nederlands door een blik te werpen op stijl (als taalkundig fenomeen) in andere talen dan het Nederlands, met name in talen buiten West-Europa.
Dit wordt gedaan aan de hand van originele en vertaalde teksten van verschillende aard. Aan bod komen vragen als: in hoeverre zijn bepaalde kenmerken typerend voor een cultuur / wereldbeeld of gaat het om stilistische conventies? In hoeverre zijn stilistische kenmerken van gerelateerde genres anders per taal en cultuurgebied? In hoeverre heeft taalstructuur invloed op stijl?

Leerdoelen

Deze cursus heeft een tweevoudig doel. Aan de ene kant worden de basisvragen bij het onderwerp vergelijkende stilistiek behandeld, zodat de student hier inhoudelijk mee verder kan. In de tweede plaats wordt de cultuurspecifieke stijlappreciatie van studenten geproblematiseerd door hen te confronteren met teksten en stijlen uit andere culturen.
Academische vaardigheden: Onderzoeksvaardigheid, orale presentatie, schriftelijke presentatie

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

hoor/werkcollege

Studiebelasting

Toetsing

Studenten doen een onderzoekje. Hierover houden zij een presentatie en schrijven zij een werkstukje. Het eindcijfer is samengesteld uit het cijfer voor de presentatie (30%) en dat voor het werkstukje (70%).

Blackboard

Ja. Blackboard

Literatuur

nader op te geven

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Contact

Bij de studiecoördinator