Studiegids

nl en

Werkgroep klank en klankstructuur

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Beschrijving

In deze werkgroep wordt een onderwerp uit de fonetiek of de fonologie aangepakt. Na een literatuurstudie werken studenten individueel of in groepjes het onderwerp uit tot een werkstuk, vaak gebaseerd op zelf te verzamelen experimentele gegevens.

Leerdoelen

Het verwerken van wetenschappelijke artikelen op gevorderd nivo, het definiëren van een onderzoeksonderwerp, en het opzetten en verslagleggen van dat onderzoek.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Werkstuk

Literatuur

Artikelen, worden nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

Het overzicht wordt bij het eerste college uitgedeeld en besproken.