Studiegids

nl en

Machtsdeling en politiek leiderschap in het Caraïbisch gebied

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beide tweedejaars werkcolleges behaald.

Beschrijving

In Caraïbische samenlevingen is het verwerven, uitoefenen en consolideren van macht en het demonstreren van politiek leiderschap een even fascinerend als complex verschijnsel. Dit is in het bijzonder zichtbaar in een aantal voormalige koloniën in de Nederlandstalige en Engelstalige Caraïben: Suriname, Guyana, Jamaica en Trinidad. Machtsdeling en politiek leiderschap worden in deze landen bepaald door ras, klasse en etniciteit, door autoritaire en liberaal-democratische opvattingen over bestuur en ontwikkeling, door persoonlijke eigenschappen als charisma, retorisch talent, organisatievermogen en mobilisatiekracht, en door factoren als (trans)nationalisme, (neo)kolonialisme en globalisering.

In dit college worden eerst aan de hand van secundaire literatuur de theoretische aspecten van machtsdeling en politiek leiderschap bestudeerd. Vervolgens worden concrete voorbeelden hiervan onderzocht, waarbij de nadruk zal liggen op de denkbeelden en handelingen van specifieke politieke leiders, de historische context waarbinnen zij opereren en het politieke instrumentarium waarvan zij gebruik maken.

Leerdoelen

Tijdens het werkcollege ligt het accent op het ontwikkelen van vaardigheden in het houden van een referaat, de toepassing van heuristische beginselen en het schrijven van een werkstuk. Bovendien krijgt de verwerving van kennis en inzicht in het onderwerp van het college aandacht.

Meer specifiek:

 • Kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen van machtsdeling en politiek leiderschap in het Caraïbisch gebied.

 • Kennis van en inzicht in de kernbegrippen, het apparaat en de onderzoeksmethoden en -technieken betreffende machtsdeling en politiek leiderschap in het Caraïbisch gebied waarbij inbegrepen het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen.

 • Het vermogen historische bronnen te selecteren en te verzamelen met behulp van traditionele en moderne technieken, deze te analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid en deze te gebruiken bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek.

 • Kritisch te reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal is 280 uur:

 • Volgen college: 2 uur x 13 weken = 26 uur.

 • Bestuderen verplichte literatuur: 114 uur.

 • Schrijven werkstuk: 140 uur.

Toetsing

 • Deelname aan discussie en referaat (25% van het cijfer).

 • Werkstuk (75% van het cijfer).

Blackboard

Nee

Literatuur

Verplicht door de student aan te schaffen literatuur:

 • Anton Allahar (ed.), Caribbean Charisma. Reflections on Leadership, Legitimacy and Populist Politics
  (Kingston: Ian Randle/Boulder & London: Lynne Rienner, 2001) 264 p.

 • F.S.J. Ledgister, Class Alliances and the Liberal Authoritarian State: The Roots of Post-Colonial Democracy in Jamaica, Trinidad and Tobago, and Surinam (Trenton/Asmara: Africa World Press, 1998) 216 p.

Bovengenoemde titels dienen ruim vóór aanvang van het college in het bezit te zijn van de student! Aanvullende literatuur zal door de docent beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dr. P.J.J. Meel.