Studiegids

nl en

Vlag en Lading: Hoe heten wij en waarom?

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.
De ondersteunende literatuur zal in het Nederlands, Duits en Engels zijn.

Beschrijving

Dit college behandelt de persoonsnamen van het Nederlands. Persoonsnamen zijn een belangrijke bron van kennis o.a. voor historici, sociologen en taalkundigen. Wat is een naam eigenlijk? Wat is het verschil tussen roepnamen, bijnamen, toenamen en koosnamen? Waarom zijn er meer Janneke-s dan Jantje-s? Waarom heten sommige mensen Smets, andere Smeets, weer andere Desmedt en nog weer andere Smit? Hoe zie je aan iemands naam uit welke streek h/zij komt?
Aan de hand van inleidende vakliteratuur zullen deze en andere vragen aan de orde komen. Ter illustratie zullen we veel kaarten en historische bronnen gebruiken. Naast een deeltentamen over het algemene inzicht in de stof, bestaat de toetsing uit een eigen onderzoekje naar een Nederlandse voor- of achternaam. Tijdens een aparte, openbare slotbijeenkomst presenteren de studenten mondeling en op een poster het resultaat van hun onderzoek.

Leerdoelen

  • inzicht in de aard van het verschijnsel ‘naam’ en in de plaats van de naamkunde binnen de taalkunde

  • kennis van de belangrijkste types van Nederlandse voor- en achternamen, hun geografische verspreiding, en hun historische ontwikkeling van de Middeleeuwen tot nu toe

  • vaardigheid om zelf een onderzoek(je) op te zetten naar de herkomst en verspreiding van een willekeurige Nederlandse naam

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

  • Hoor/werkcollege

  • Begeleiding bij onderzoek

Studielast

  • totale studielast: 140 uur – 26 uur college, 1 uur tentamen, 3 uur posterpresentatie: 30 uur – bestuderen van de literatuur: 40 uur – onderzoek + verslaglegging (poster) + voorbereiding presentatie: 70 uur

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open vragen (25%, blok III)

  • poster + posterpresentatie (75%, blok IV)

Blackboard

Ja: in elk geval voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, proeftentamens, samenvattingen

Blackboard

Literatuur

Literatuuropgave volgt aan het begin van het college.

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent