Studiegids

nl en

Hiëroglyfisch Luwisch

Vak
2013-2014

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Het Hiëroglyfisch Luwisch is de taal waarin de monumentale inscripties van het Hittitisch Rijk (1650-1180 v.Chr., centraal-Anatolië) alsmede de Neo-Hittitische stadsstaten (1100-700 v.Chr., zuid-west-Anatolië) geschreven zijn. Het is geschreven in een eigen hiëroglyfen-schrift.
Taalkundig gezien hoort het Hiëroglyfisch Luwisch tot de Anatolische tak van de Indo-Europese taalfamilie, en is daarmee nauw verwant aan het Hittitisch, en, op verdere afstand, met talen als het Grieks, Latijn, Sanskrit, en ook Nederlands.
In deze cursus zullen we het schriftsysteem en de hele grammatica van het Hiëroglyfisch Luwisch behandelen, met als doel zelfstandig Hiëroglyfisch Luwische inscripties in het hiëroglyfenschrift te kunnen lezen en begrijpen.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus is de student in staat zelf Hiëroglyfisch Luwische inscripties in het hiëroglyfenschrift te vertalen met behulp van de daarvoor beschikbare hulpmiddelen.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege (2 uur per week)

Studielast

26 uur contactonderwijs
52 uur voorbereidingstijd op colleges
62 uur voorbereiding op werkstuk

Toetsing

Werkstuk

Blackboard

Nee

Literatuur

Sylabus: mail de docent (a.kloekhorst@leidenuniv.nl) voor een digitaal exemplaar.

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Email-adres docent

Opmerkingen

Dit vak wordt niet jaarlijks gegeven, dus als u geïnteresseerd bent, is dit dé kans om het te volgen.