Studiegids

nl en

Taalkunde III: Sociolingüistiek en Dialectologie van het Spaans

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Module 2B

Beschrijving

De cursus bestaat uit twee blokken. In het eerste blok wordt de syntactische theorievorming bestudeerd met nadruk op taalvariatie. De hedendaagse syntactische theorie wordt toegepast op interessante verschijnselen uit het Spaans gesproken in Latijns-Amerika. Het tweede blok is erop gericht de student verschillen tussen de regionale varianten van het Spaans in Latijns-Amerika bij te brengen. Daarnaast belicht het college de consequenties van het naast elkaar bestaan van twee of meer talen voor de gemeenschap en voor de talen zelf.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus zal de student over kennis beschikken over de hedendaagse syntaxis en over de intrinsieke kenmerken van de linguïstische varianten van het Spaans dat gesproken wordt in Latijns-Amerika.

Rooster

Collegerooster (tweede jaar)

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Toetsing

Tussentoets 40%, eindtoets 40% en presentatie 20%

Blackboard

Algemene informatie en wekelijkse handouts zullen via Blackboard worden aangeboden.

Literatuur

Nader bekend te maken.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. P. González

Opmerkingen

Verplichte presentaties