Studiegids

nl en

Séminaire: Paris dans la littérature française de Balzac à nos jours

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Studenten Frans: de propedeuse Frans gevolgd hebben; anderen: in staat zijn een franstalig college te volgen en Franse teksten te bestuderen en te begrijpen.

Beschrijving

Vanaf de 19e eeuw, tegen de achtergrond van de voortschrijdende urbanisatie, wordt Parijs een centraal onderwerp, ja zelfs een vooraanstaand personage in de Franse literatuur. De romans van Balzac, Hugo en Zola zijn niet alleen een fantastisch document over het negentiende-eeuwse Parijs, zij scheppen ook een beeld van de stad, een mythe waarop vele latere schrijvers zullen voortbouwen. In dit college ondernemen we een chronologische verkenningstocht langs een aantal literaire uitbeeldingen van de Parijse stedelijke ruimte van de 19e eeuw tot nu. Deze tocht voert ons van de genoemde negentiende-eeuwse romanschrijvers naar Baudelaire (Parijs als toonbeeld van de modernité), het surrealisme en Apollinaire, waarna we onze weg vervolgen met naoorlogse auteurs als Raymond Queneau, Georges Perec en Patrick Modiano.

Leerdoelen

 • Inzicht hebben in het behandelde corpus teksten en in de historische en culturele contekst

 • Inzicht hebben in de bijbehorende theorievorming en deze kunnen hanteren

 • Een zelfstandig onderzoek verrichten op een deelonderwerp en dit mondeling presenteren

 • Schriftelijk verslag leggen van het onderzoek op min. Niveau B2 (3e jaars: B2 à C1).

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege.

Studielast

 • College: 28u

 • Bestuderen stof: 28 u

 • Opdrachten : 15 u

 • Onderzoek, presentatie en paper: 70 u

 • Tot. Studielast: 140 u

Toetsing

 • Paper: 60%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Contrôle continu (opdrachten, voorbereiding, aanwezigheid, actieve deelname): 20%

Literatuur

 • Zola, La curée (Garnier Flammarion)

 • Modiano, Quartier perdu (Gallimard folio)

 • Perec, Un homme qui dort (Gallimard Folio)

Aanmelden

USIS

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

mw. dr. A.E. Schulte Nordholt