Studiegids

nl en

Koreaanse Grammatica 1b

Vak
2013-2014

Toeganseisen

Studenten Koreastudies. Anderen zijn welkom, maar moeten wel de benodigde boeken aanschaffen en han’gŭl kunnen lezen. Het vak Koreaanse grammatica 1a moet afgerond zijn.

Beschrijving

Dit vak richt zich op het ontwikkelen van de kennis van studenten van de basisgrammatica van het Koreaans. Er zullen hoorcolleges en praktische opdrachten gegeven worden over verschillende (bijv. taalkundige) aspecten van de Koreaanse grammatica en zinsstructuren. Zodoende zullen studenten in staat worden gesteld hun eigen begrip van de grammatica uit te breiden.

Leerdoelen

Begrijpen van basiselementen van de Koreaanse grammatica en zinsstructuren.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Tentamen (100%)

Blackboard

nvt

Literatuur

Syllabus Koreaanse grammatica.

Aanmelden

Aanmelden Studeren à la Carte en Contractonderwijs

Contact

Opmerkingen

Studielast: – Contacturen: 1 uur per week x 13 weken= 13 uur – Voorbereiden college’s: 1 uur per week x 13 uur= 13 uur – Voorbereiding tentamens (colegestof): 36 uur