Studiegids

nl en

Auteursrecht

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Bachelorvak ondernemingsrecht met succes afgerond. Studenten van andere faculteiten (met name Letteren) die geïnteresseerd zijn in het auteursrecht kunnen contact opnemen met de vakcoördinator om te overleggen hoe zij het vak in aangepaste vorm kunnen volgen.

Beschrijving

Het auteursrecht en de daaraan verwante rechten spelen een belangrijke rol bij de exploitatie en het gebruik van producten op het gebied van kunst, informatie, entertainment en vormgeving. Het rechtsgebied staat sterk onder invloed van informatietechnologische ontwikkelingen (digitalisering, internet) en Europese harmonisatie. De Auteurswet is in 2004 ingrijpend gewijzigd naar aanleiding van de richtlijn ‘Auteursrecht in de informatiemaatschappij’. Het keuzevak Auteursrecht behandelt het auteursrecht, het portretrecht, de naburige rechten (van uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen) en het databankenrecht. Het probleem van de gebrekkige handhaving en het maatschappelijk draagvlak voor het auteursrecht komen ruim aan bod,.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: kennis en inzicht verwerven in het auteursrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: zelfstandig vraagstukken op het gebied van het auteursrecht kunnen doorgronden en beantwoorden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr D.J.G. Visser e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: relevante literatuur en jurisprudentie bestuderen

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr D.J.G. Visser e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: schriftelijke opdrachten en mondelinge voordrachten voorbereiden

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Afhankelijk van het aantal deelnemers mondeling of schriftelijk tentamen

 • Tussentijds in te leveren schriftelijk werk

 • Beoordeling mondelinge voordrachten

Inleverprocedures
Schriftelijk werk dient te tijdens de werkgroepen te worden ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, , 6e druk, Martinus Nijhoff, Groningen

 • Mom, Auteursrecht, Naburige rechten en Databankenrecht, Kluwer [meest recente druk] (wettenpocket) of Intellectuele Eigendom (SDU-Wettenverzameling) [meest recente druk] (Geerts-Van der Kooij)

Werkboek:
Geen.

Reader:
Rechtspraak bundel zal nader bekend worden gemaakt.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, Kluwer 2005

 • www.boek9.nl

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr D.J.G. Visser

 • Werkadres: KOG kamer C 222

 • Bereikbaarheid: Bij voorkeur per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7888

 • E-mail: d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: KOG C-202

 • Werkdagen van 9.00-13.00 uur. ’s Midddags is het secretariaat alleen telefonisch bereikbaar.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7235

 • E-mail: IntellectueleEigendom@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Een of meer excursies maken deel uit van dit keuzevak.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.