Studiegids

nl en

Recht en Samenleving

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Rechtssociologie bestudeert de wisselwerking tussen recht en samenleving: wat is de invloed van het recht op de sociale werkelijkheid van mensen (de sociale werking van recht) en welke maatschappelijke factoren beinvloeden de het recht (sociale productie van recht).Er bestaat een groot verschil tussen ‘law in the books’ en ‘law in action’. Deze cursus gaat over hetgeen werkelijk gebeurt in de juridische praktijk. Hoe functioneren de drie belangrijkste pijlers van de rechtstaat, de wetgever, de advocatuur en de rechter?

De Wet op de kansspelen 1964, die het gokken in Nederland reguleert, is een voorbeeld van de problemen van overheidsregulering in een tijd van Europa en Internet. Ook gaan we in op de rol van deskundige ambtenaren bij de totstandkoming van wetten en op de effecten van wetten in de samenleving.

De advocaat is zowel een commerciële ondernemer als een vertrouwensberoep met een publieke taak. De organisatie van de massaclaim in de Dexia zaak behandelen we als een vorm van juridische innovatie.

De organisatie van de rechterlijke macht verandert, o.a. vanwege kritiek vanuit de maatschappij. Wat betekent dit voor de rol van de rechter en wat is de betekenis van alternatieve geschillenbeslechting zoals mediation?

In deze cursus gaan we in op de verschillen tussen een juridisch normatieve en een empirische benadering van het recht. Ten slotte behandelen we een concreet maatschappelijk probleem, de schuldenproblematiek, dat met behulp van recht wordt aangepakt.

Leerdoelen

Na afronding van het vak hebben de studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Zij kunnen de relatie tussen het recht en de samenleving vanuit een rechtssociologisch perspectief onderbouwen:
  1) Enerzijds kunnen zij duidelijk maken waarom recht verandert op basis van ontwikkelingen in de samenleving. Hierbij zijn zij in staat om voorbeelden uit de praktijk te noemen en aan de hand van een voorbeeld uit te leggen op welke manier de sociale productie van recht plaatsvindt.
  2) Anderzijds kunnen zij duidelijk maken hoe ontwikkelingen in het recht de samenleving beïnvloeden. Hierbij zijn zij in staat om voorbeelden uit de praktijk te noemen en aan de hand van een voorbeeld uit te leggen wat de sociale werking van recht inhoudt..

 • Zij hebben inzicht in een aantal institutionele aspecten van de rechtsstaat (zoals wetgeving, advocatuur, OM en de rechterlijke macht) en zij kunnen uitleggen wat de rol van verschillende actoren (o.a. politici, wetgevingsambtenaren, rechters, advocaten en burgers) is bij het vormgeven van het recht in de praktijk.

 • Zij kunnen diverse maatschappelijke relevante ontwikkelingen, zoals de wetgeving rondom het gokbeleid, analyseren en koppelen aan de hand van rechtssociologische theorieën en begrippen (bijvoorbeeld de vier theorieën over wetgevingspraktijken, het SASV of collectieve risico’s).

 • Zij kunnen criminologische en juridische thema’s (discussies) ook interpreteren vanuit een rechtssociologisch perspectief. Hierbij kunnen zij aangeven wat de meerwaarde van de rechtssociologie is (zoals bijvoorbeeld wetshandhaving vanuit een bottom-up perspectief en het verschil tussen ‘law in the books’ en ‘law in action’).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1 maal per week gedurende vijf weken

 • Namen docenten: Prof. Mr N.J.H. Huls

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 1 maal per week gedurende vijf weken

 • Namen docenten: Prof. Mr N.J.H. Huls, M.W.A. Odekerken, MSc & MA

 • Vereiste voorbereiding door studenten: schriftelijk bewijs van voorbereiding

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen met 5 essay vragen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de teksten op blackboard en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Nick Huls (nieuwste druk), Actie en Reactie. Een inleiding in de rechtssociologie, Boom Juridische uitgevers.

Werkboek:
Werkboek met werkgroepopdrachten worden op Blackboard geplaatst.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. Dr. N.J.H. Huls

 • Werkadres: kamer B136b

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 5273506

 • E-mail: n.j.h.huls@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Rechtssociologie

 • Kamernummer secretariaat:C 102

 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag kantooruren

 • Telefoon secretariaat: 071 5273506.

 • E-mail: p.noordeloos@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak kan niet gevolgd worden door studenten die in hun propedeuse het gebonden keuzevak Rechtssociologie hebben gevolgd, en evenmin door criminologiestudenten die het vak Capita selecta Rechtssociologie hebben gevolgd. Dit vak kan ook gevolgd worden door studenten van andere faculteiten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.