Studiegids

nl en

Antieke bronnen en materiële cultuur van de Grieks-Romeinse wereld

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

In deze collegereeks wordt door specialisten van de Opleiding Geschiedenis, het Papyrologisch Instituut, het Rijksmuseum van Oudheden en het Geldmuseum een inleiding geboden op enkele typen bronnen die specifiek zijn voor de oude geschiedenis, te weten de papyri, de inscripties en de archeologische artefacten, waaronder ook de munten. Er zal worden ingegaan op de grondbeginselen en historiografie van de vakken die zich met de ontsluiting van deze bronnen bezighouden: de epigrafiek, de papyrologie, de archeologie en de numismatiek. Historici, classici, oudheidkundigen en archeologen moeten enig inzicht hebben in deze vakken teneinde zelfstandig de vereiste bronnenkritiek te kunnen uitoefenen, ook als het om niet-literaire bronnen gaat. Wie belangstelling heeft voor de oude geschiedenis kan niet buiten dit college – een groot deel van het bronnenmateriaal dreigt dan een gesloten boek te blijven. Teneinde een extra dimensie aan dit college te geven, zullen bij de verschillende onderdelen een aantal praktische opdrachten moeten worden uitgevoerd die de studenten in direct contact met het bestudeerde materiaal brengen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze collegereeks heeft men voldoende kennis van de grondbeginselen van de epigrafiek, papyrologie, archeologie en numismatiek om kritisch met bronnenpublicaties op genoemde gebieden om te kunnen gaan. Bovendien heeft men een breed overzicht van de antieke materiële cultuur, vanaf de Bronstijd tot en met de late Keizertijd.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur, als volgt verdeeld:

  • 26 contacturen.

  • 30 uur voor het uitvoeren van de opdrachten (6 opdrachten à 5 uur).

  • 84 uur voor het lezen van de verplichte literatuur (ca 600 pagina’s à 7 pp/uur).

Toetsing

  • De praktische opdrachten: 30 procent.

  • De schriftelijk tentamen met enkele essayvragen: 70 procent

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor aankondigingen en voor het beschikbaar stellen van studiemateriaal.
Parallel en/of in aanvulling op Blackboard wordt gebruik gemaakt van de website oudegeschiedenis.info.

Literatuur

  • Mary Beard & John Henderson, Classical Art: From Greece to Rome ( Oxford 2001) (Oxford History of Art) ISBN 978-0192842374.

De overige literatuur wordt tijdens het college bekendgemaakt.

Aanmelding

Aanmelden via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact