Studiegids

nl en

Werkcollege Grieks: archaïsche poëzie van Sappho tot Simonides

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3).

Beschrijving

“Gelukkig als de goden lijkt mij de man die vlak tegenover jou zit en luistert naar je mooie stem …”

Sappho fr. 31 is een van de beroemdste gedichten uit de gehele oudheid. In dit college lezen en interpreteren we de poëzie van Sappho en andere dichters van de archaïsche periode: Archilochus, Tyrtaeus, Alcaeus, Anacreon, Xenophanes, Theognis, Bacchylides en Simonides. Hun gedichten hebben twee dingen gemeen: ze behoren tot de periode 650-450 v. Chr. en ze zijn allemaal relatief kort, zeker in vergelijking met epos en tragedie.

Korte gedichten zijn vaak lastig te interpreteren. In de inleidende colleges schenken we aandacht aan de verschillende genres, versvorm, taaleigen, politieke context en inhoud van deze poëzie. In elk referaat staat vervolgens één gedicht centraal, dat met behulp van commentaren en secundaire literatuur wordt geïnterpreteerd. De interpretatie wordt daarna uitgewerkt in een korte “research note”. In de colleges zal ook aandacht worden geschonken aan het voortleven van Sappho en Anacreon in de Europese kunst en literatuur.

Wie niet genoeg krijgt van de archaïsche poëzie, kan ervoor kiezen een bacheloreindwerkstuk te schrijven in aansluiting op dit college.

Leerdoelen

 • Intensieve kennismaking met de genres, vorm en inhoud van de archaïsche poëzie;

 • Begrijpend lezen en kritisch evalueren van commentaren en secundaire literatuur;

 • Geven en ontvangen van constructieve kritiek op referaten; actieve participatie aan en het voorzitten van discussies;

 • Analyseren van gedichten aan de hand van commentaren en secundaire literatuur, en het presenteren van die analyse in een helder en beargumenteerd referaat van ongeveer 30 minuten;

 • Opschrijven van onderzoeksbevindingen in een korte maar heldere en degelijk beargumenteerde research note.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstudie

Toetsing

 • Mondelinge presentatie van ca. 30 min. (25%);

 • Leespensum (schriftelijk tentamen) (25%);

 • Actieve deelname en voorbereiding colleges (10%);

 • Korte wetenschappelijke paper (research note) van ca. 6-8 pp. (40%).

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard, voor het ter beschikking stellen van studiewijzers en ander materiaal.

Literatuur

Studenten moeten over de volgende editie beschikken:

Campbell, D.A. Greek Lyric Poetry. A Selection of Early Greek Lyric, Elegiac and Iambic Poetry. Bristol Classical Press / Duckworth, London 1994. ISBN 0-86292-008-6.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dhr. Dr. C.C. de Jonge

Opmerkingen

 • Studenten kunnen ervoor kiezen hun bacheloreindwerkstuk te schrijven in aansluiting op het werkcollege archaïsche poëzie. Ze kunnen hiervoor contact opnemen met de docent.

 • Werkcolleges zijn verplichte onderdelen van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3). Studenten kiezen tenminste 1 werkcollege Grieks of Latijn en tenminste 1 werkcollege Grieks, Latijn, Antieke Wijsbegeerte of Oude Geschiedenis.