Studiegids

nl en

Seminar 2: rituelen en symbolen

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Student moet de cursus Inleiding Godsdienstwetenschap met goed gevolg hebben afgerond.

Beschrijving

De bestudering van rituelen en symbolen vormt een prominent onderdeel van de godsdienstwetenschap. In deze cursus wordt de kennis van theorieën en methoden in de Godsdienstwetenschap verder verdiept en toegepast op de studie van rituelen en symbolen. In de eerste helft van de cursus lezen studenten ondere andere een aantal hoofdstukken uit Catherine Bell’s Ritual: Perspectives and Dimensions. Dit deel van de cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Het tweede deel van de cursus bestaat uit presentaties door studenten van een een ritueel of symbool en wordt afgesloten met een paper.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om:
•verschillende godsdienstwetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke benaderingen en thema’s in de studie van rituelen en symbolen te herkennen;
•deze kennis toe te passen door middel van een gedegen literatuuronderzoek naar een ritueel of symbool
en hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 EC (= 140 uur)

  • Bijwonen colleges, 24 uur

  • Bestudering literatuur (210 bladzijden), 30 uur

  • Voorbereiding op referaat, 36 uur

  • Werkstuk van 2000–3000 woorden, 50 uur

Toetsing

  • Schriftelijke toets met korte vragen over de literatuur uit deel 1 van de cursus (30%)

  • Referaat (20% van het eindcijfer)

  • Werkstuk (50% van het eindcijfer)

Blackboard

Yes,“Blackboard”:http://www.blackboard.leidenuniv.nl/webapps/portal/frameset.jsp

Literatuur

*Catherine Bell. Ritual: Perspectives and Dimensions. New York: Oxford University Press, 1997. *Talal Asad. “Toward a Genealogy of the Concept of Ritual.” In Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in *Christianity and Islam, Talal Asad, pp. 55–79. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1993.

Aanmelden

Via uSis
In addition to the registration in uSis, students are also expected to self-enroll in Blackboard a few weeks before the course starts.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden à la carte via: http://www.hum.leidenuniv.nl/godsdienstwetenschappen/aanstaandestudenten/toehoorders-cursussen/toehoordersonderwijs/inschrijven.html

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. N. Dessing

Opmerkingen