Studiegids

nl en

Religieuze bewegingen in de VS

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

In dit werkcollege wordt ingegaan op de historische achtergronden van en de sociale en culturele context waarbinnen religieuze bewegingen in de Verenigde Staten van Noord-Amerika tot stand komen, en op theorieën die behulpzaam zijn bij het begrijpen en verklaren van deze bewegingen. In het bijzonder zal binnen deze thematiek aandacht besteed worden aan de relatie tussen religie en politiek gedachtegoed. Bewegingen die aan de orde komen zijn o.a.: The Amish, Brethren Society, Christian Identity, Seventh-day Adventist Church, Jersus People USA, People’s Temple, Aryan Nations, Soalr Temple, UFO religions, en meer.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis over resultaten en onderzoeksmethoden met betrekking tot de sociaal-wetenschappelijke en historische studie van religieuze bewegingen in de V.S. Het verwerven van kennis en inzicht ten aanzien van ontstaan, ontwikkeling, sociale functie en culturele betekenis van religieuze bewegingen in de context van de Noord-Amerikaanse cultuur, en ten aanzien van de relatie tussen religie en politiek. Studenten zijn in staat hierover zelfstandig literatuuronderzoek te verrichten en daarover op een wetenschappelijke wijzen mondeling en schriftelijk te rapporteren.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege met referaten.

Toetsing

Referaten, participatie tijdens de colleges en schriftelijk eindwerkstuk.

Blackboard

Ja. Blackboard

Literatuur

J.G. Melton, Encyclopedia of American Religions, 6th ed. (Detroit, 1999).
J. Lewis (ed.), The Gods Have Landed: New Religions from Other Worlds (Albany, 1995).
Carl F. Bowman, Brethren Society. The Cultural Transformation of a “Peculiar People” (Baltimore, 1995).
J.A. Hostetler, Amish Society (Baltimore, 1993)
N. Goodrich-Clarke, Black Sun. Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity (New York, 2002).
J.R. Lewis (ed.), Odd Gods. New Religions & the Cult Controversy (Amherst: Prometheus Books, 2001)

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

http://www.hum.leidenuniv.nl/godsdienstwetenschappen/aanstaandestudenten/toehoorders-cursussen/toehoordersonderwijs/inschrijven.html
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr W. Hofstee

Opmerkingen

Aanwezigheid bij dit college is verplicht.