Studiegids

nl en

Communisme in de polder. De partijcultuur van de CPN 1918-1963

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

In het bedaarde politieke landschap van het twintigste eeuwse Nederland vormde de communistische beweging een uitzonderlijk verschijnsel. Terwijl de grote politieke partijen (en de met hen verbonden ‘verzuilde’ organisaties) er naar streefden hun conflicten middels onderling overleg tot een goed einde te brengen, blonken de communisten uit in het polariseren van discussies en demoniseren van politieke tegenstanders. Omgekeerd stond de CPN gedurende de hele periode van haar bestaan in een kwade reuk als staatsgevaarlijk en een filiaal van Moskou.
In dit college wordt aan de hand van wetenschappelijke literatuur over de geschiedenis van de CPN, contemporaine publicaties (brochures, kranten) en egodocumenten van betrokkenen een beeld geschetst van de eigenaardige partijcultuur van een club die nooit erg groot werd, maar wel een constante, opzienbare factor in de Nederlandse politiek vormde.

Leerdoelen

  • Verwerven kennis over Nederlandse politieke cultuur.

  • Verwerven kennis over geschiedenis en partijcultuur van communistische beweging, in het bijzonder in Nederland.

  • Kennismaking met gebruik van primair bronnenmateriaal.

  • Mondelinge en schriftelijke verslaglegging van eigen onderzoek.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Studielast totaal: 280 uur.

  • Collegebijeenkomsten: 24 uur.

  • Literatuurstudie, schrijven opdrachten, zelfstandig onderzoek, voorbereiding referaat en schrijven werkstuk: 256 uur.

Toetsing

  • Wekelijkse leesverslagen.

  • Referaat (inclusief powerpoint-presentatie).

  • Werkstuk.

Blackboard

Een deel van het studiemateriaal wordt via blackboard beschikbaar gesteld

Literatuur

Wordt via Blackboard bekendgemaakt / beschikbaar gesteld. Er hoeft geen literatuur te worden aangeschaft.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dr. D. Bos.

Opmerkingen

Een (verplicht) bezoek aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam maakt deel uit van de cursus.