Studiegids

nl en

Mentoraat (Studievaardigheden) BFW

Vak
2013-2014

Doelstellingen

Tijdens het mentoraat zul je inzicht krijgen in je eigen studievaardigheden en die van je studiegenoten. Het eerste jaar zal zich richten op het “leren studeren” en het “bewaken van de studievoortgang”, terwijl het tweede en derde jaar gericht zal zijn op studievaardigheden als schrijven en presenteren. Naast de tijd die besteed zal worden aan studievaardigheden zul je kennis maken met het geneesmiddelonderzoek dat plaatsvindt binnen het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR).

Coordinator

mw. dr. M. de Graauw

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

college, werkgroepen, gesprekken

Toetsing

werkstukken