Studiegids

nl en

Inleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Vak
2013-2014

Tijdens het blok Inleiding BFW zal gebruik gemaakt worden van probleem gestuurd onderwijs (PGO), waarbij studenten in een onderwijsgroep aan een casus werken. Iedere groep wordt begeleid door een docentmentor. Studenten doen kennis op van verschillende geneesmiddelen en bestuderen hun werking. De casussen dienen als ingang tot zelfstudie naar chemische structuur, toedieningsvorm, aangrijpingspunt, farmacokinetiek, werking, bijwerking en therapeutisch effect van verschillende geneesmiddelgroepen. De gevonden informatie over de geneesmiddelen wordt verwerkt in een wiki pagina en gepresenteerd aan medestudenten m.b.v. een poster.

Deze casus is geïntegreerd met de vakken Inleiding Bibliotheek, Inleiding ICT en Veiligheid.

Coordinator

Mw. Dr. M. de Graauw

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO)

Literatuur

Relevante literatuur (in depot aanwezig) zal door de groepen geraadpleegd worden.
De deelnemers aan Inleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen krijgen een Farmaceutisch Kompas uitgereikt. Dit Farmaceutisch Kompas is ook via internet in te zien.

Voor Inleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is aanschaf van het medisch zakwoordenboek noodzakelijk: A.A.F. Jochems & F.W.M.G. Joosten, Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde, 27e of 28e druk, resp ISBN 90-6228-420-5 of 97-890-6228-6379. Dit zakwoordenboek is bij de studieadviseurs te koop (voor zolang de voorraad strekt) .

Toetsing

Actief participeren in de groep, posterpresentatie, toets Veiligheid.