Studiegids

nl en

Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Vanouds is de stad een schuilplek, een marktplaats en de lift naar maatschappelijke ontplooiing – en succes. Maar de stad is ook altijd een oord geweest dat bij mensen angst opriep en sommige nieuwkomers in de marge drong. In de reeks Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 wordt een zoektocht ondernomen naar het geheim van de magneetwerking van steden. Een tocht die van de middeleeuwse Zuidelijke Nederlanden, via de Gouden Eeuw in de Republiek, naar de toekomst van de Eurodelta voert. Sommige groepen vestigden zich uiteindelijk en anderen vonden weinig van hun gading in de stad. Eén van de leidende vragen is dan: welke rol speelden stedelijke voorzieningen zoals kerken, gilden en bedrijven, maar ook theaters en architectuur, in dat continue proces van aantrekken en afstoten? Welke continuïteiten en breuken zijn er aan te wijzen in de geschiedenis van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden? Het al dan niet gewenst zijn van nieuwkomers blijkt een belangrijke rode draad. Iedere stad heeft door de tijd heen een ideaalbeeld van de meest gewenste categorie burgers

Leerdoelen

Het doel van de collegereeks is om na te gaan wat voor inzichten de literatuur en ervaringskennis opleveren over de ontwikkeling van de stad – in heden en verleden – en haar onontkoombare relatie tot het omringende platteland. In het maatschappelijke debat over de stedelijke thematiek komen zowel wetenschappers, bestuurders, beleidsambtenaren en andere professionals aan het woord. Diverse partijen ondernemen immers volop pogingen om bedrijven of kennismigranten tot vestiging te verleiden. Zij houden zich bezig met mechanismen van in- en uitsluiting en de kansen die citymarketing biedt. Maar ook met de rol van inspraak of de zoektocht naar de ideale nieuwkomers. De rol van instituties is altijd van belang, maar de accenten verschuiven – afhankelijk van tijd en plaats. De collegereeks is bedoeld als reflectie op de kansen, de obstakels en de grenzen van de mogelijkheden die de moderne stad biedt. Een aantal bevindingen van de auteurs van de bundel Waarom mensen in de stad willen wonen zal als uitgangspunt dienen

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Blackboard

Literatuur

A: voor het 5-punts tentamen

  • Leo Lucassen en Wim Willems (red.), Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 (Amsterdam, Bert Bakker 2009), paperback.

  • Richard Florida, The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life (New York, Basic Books 2002), paperback.

  • Peter Clark, European Cities and Towns, 400-2000 (Oxford 2009), paperback.

B: voor het 10-punts tentamen
Naast het volgen van de colleges en de bovenstaande literatuur nog drie studies naar eigen keuze – in overleg met één van de docenten vast te stellen.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Prof. Dr. Wim Willems en Prof. Dr. Leo Lucassen.