Studiegids

nl en

Cultuur en Maatschappij van Nederland - Cultuurwetenschap I

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is alleen open voor studenten voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.

Beschrijving

Dit college sluit aan bij de ‘Introduction to Dutch Studies’ uit het 1e semester, maar kan wel apart gevolgd worden. In deze cursus worden zeer diverse onderwerpen van de Nederlandse cultuur en maatschappij behandeld. In de eerste helft van het semester staat de Nederlandse samenleving na de Tweede Wereldoorlog centraal. In hoorcolleges komen de volgende onderwerpen aan bod: Staatsinrichting en politiek – Economie en werk – Onderwijs en sociale zorg – Religie en levensbeschouwing – Buitenlandse betrekkingen. Dit blok wordt afgesloten met een tentamen in de studieweek (zie hieronder).

Gedurende het semester bestudeer je de geschiedenis van drie Nederlandse steden en bezoek je die steden ook. In groepjes van 4 of 5 ontwerp je twee excursies, waarbij een thema centraal staat. Ieder groepje maakt een boekje waarin de excursie staat beschreven, inclusief achtergrondinformatie, praktische informatie en foto’s. Als derde excursie maak je een excursie die is ontworpen door een ander groepje. Deze excursie moet worden beoordeeld.

Als eerste kennismaking met het doen van literair-historisch onderzoek, bestudeer je in de tweede dit semester zelfstandig een (deel van een) literaire tekst over een historisch moment. Hierover schrijf je het BSA-werkstuk van ongeveer 2500 woorden. Tijdens de tweede helft van het semester worden de studenten hierbij begeleid in colleges, door het maken van opdrachten en in individuele gesprekken.

Dit college is een aanvullende eis voor een positief BSA.

Leerdoelen

De student krijgt in dit college: * basiskennis van de geschiedenis van Nederland vanaf ongeveer 1500

 • kennis van drie Nederlandse steden, toegespitst op een aantal onderwerpen

 • basiskennis van de moderne Nederlandse cultuur en maatschappij en de plaats in een internationale context

 • kennis van een belangrijke tekst uit de Nederlandse literatuur van na 1500 en zijn historische context

 • kennis van bibliografische bronnen om zelfstandig vragen op dit gebied te kunnen beantwoorden

 • de vaardigheid om schriftelijk verslag te doen van onderzoek op het gebied van de Nederlandse literatuur en geschiedenis en om relevante informatie op een heldere manier te ordenen zodat die begrijpelijk is voor medestudenten de vaardigheid om samen te werken

Rooster

Raadpleeg het rooster (vanaf juni beschikbaar).

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Excursie

h3 Studielast

Totale studielast is 280 uur. De volgende berekening kan wisselen per student:

 • colleges 10 × 2 = 20 uur

 • excursies 4 × 5 = 20 uur

 • literatuurstudie 120

 • werkstuk 120

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen en korte open vragen over de eerste helft van de stof in de studieweek. Bij dit tentamen mag geen woordenboek gebruikt worden – 20%. Een 5 voor dit onderdeel kan worden gecompenseerd, een cijfer lager dan een 5 niet.

 • Twee excursies ontwerpen (groepsopdracht) – ieder 10%

Eén excursie van een ander groepje maken en beoordelen – 10%.

 • Werkstuk – 40% (dit onderdeel moet voldoende zijn, dus minimaal een 6).

 • Opdrachten ter voorbereiding van het werkstuk – 10%

Blackboard

Blackboard speelt een belangrijke rol bij dit college. Onder andere voor het beschikbaar stellen van studiemateriaal etc. Studenten kunnen zich twee weken voor aanvang van het college aanmelden.

Literatuur

 • Mulder, Doedens en Kortlever: Geschiedenis van Nederland, Van prehistorie tot heden, 5e druk, Baarn, 2011. Hieruit hoofdstuk 13 en 14.

 • Overige teksten worden beschikbaar gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen: tel. 071 527 2233 of dutchstudies@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Het college is niet open voor deze studenten

Contact

Secretariaat Opleiding Dutch Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272233; mail: dutchstudies@hum.leidenuniv.nl
Studiecoördinator: Mw. I. Zagar, P.N. van Eyckhof 3, kamer 305B; mail: i.zagar@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het behalen van dit vak is verplicht voor het verkrijgen van een positief bindend studieadvies. Als de student in het eerste jaar dit onderdeel niet haalt, krijgt hij een negatief bindend studieadvies en kan zich voor de komende vier jaar niet meer herinschrijven voor de opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies.