Studiegids

nl en

Duitstalige literatuur in context (1700-1815)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Studenten mogen dit college alleen volgen als zij minstens 10 ects aan taalvaardigheid uit het eerste jaar hebben behaald.
Daarnaast is deelname alleen toegestaan als Duitstalige literatuur in context (20e/21e eeuw) en
Duitstalige literatuur in context (1815-1945) met goed gevolg zijn afgerond;

Beschrijving

In dit college wordt de volgende periode met bijbehorende stromingen behandeld:
1700 – 1815: Absolutisme, Aufklärung, Franse Revolutie, Klassik en Romantik.
Uitgangspunt bij dit college is een geïntegreerde aanpak van Duitse geschiedenis (culturele en sociale geschiedenis), Landeskunde (de actuele politiek en sociale structuur van het Duitse taalgebied) en literatuurgeschiedenis. Het gaat hierbij niet om het aanbrengen van feitenkennis uit handboeken, maar om het plaatsen van teksten in hun context. Zelfstudie van de student wordt verwacht bij het bestuderen van een tweetal handboeken (Beutin en Müller) waarvan de lectuur in het college begeleid wordt en waarop tijdens de zittingen bij het behandelen van specifieke problemen teruggegrepen kan worden.
Daarnaast komt een rijk geschakeerd aantal teksten ter sprake, gekozen op grond van hun functionaliteit in communicatief opzicht en zonder beperkingen t.a.v. ‘ Textsorten ’: triviale literatuur is evenzeer vertegenwoordigd als b.v. hoorspelen, interviews, tv-spelen en wat dies meer zij. Actieve bijdragen van de student worden, naast eventuele responsie, verwacht in de vorm van spreekbeurten.

Leerdoelen

Studenten trainen in vermogen teksten in hun context te plaatsen. Zelfstudievaardigheden vergroten

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

Actieve deelname en afsluitend, mondeling tentamen

Literatuur

  • Beutin,W. u.a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: Metzler. Nieuwste druk

  • Dirk Michel u.a.: Duden – Deutsche Geschichte. Dudenverlag, Mannheim 2009. ISBN 13: 978-3-411-74011-6

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Prof. dr. A. Visser