Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Advanced topics in analysis (TUD) (BM)

Vak
2013-2014

Details were not available at the closing of this guide, see the link below for actual information.

Course code TUD
WI4211

Remark
This course can be part of a Leiden master programme.

Links
TU Delft study guide page