Studiegids

nl en

Vrije keuze ruimte

Vak
2013-2014

Vrije keuzeruimte 30 EC

Voor de invulling hiervan heb je verschillende mogelijkheden. Je kunt:

—vakken kiezen uit de variatieruimte Natuurkunde, zie Variatieruimte jaar 3
Je kiest hiermee voor verdieping van je bachelorprogramma en je kunt hierdoor een accent leggen op die richting in de Natuurkunde die je sterk trekt. Dit accent kun je versterken door ook je bacheloronderzoek in de betreffende richting te kiezen.

—een door de universiteit aangeboden minorpakket volgen. Je kiest hiermee voor verbreding van je programma. Informatie over de minoren kun je vinden op www.minoren.leidenuniv.nl.
Let op: studenten die een minor willen doen, moeten zich hiervoor tijdig aanmelden via uSis (vóór eind augustus). Zie voor meer informatie de genoemde website.

—ook is het mogelijk een minor te volgen aan de Technische Universiteit Delft. Alle minoren die open staan voor Delftse studenten Technische Natuurkunde staan ook open voor Leidse studenten Natuurkunde.website. Er geldt een inschrijfperiode van 1 t/m 31 mei. Ga naar de website om je in te schrijven.

—zelf een pakket samenstellen van universitaire vakken. Deze optie behoeft vooraf toestemming van de examencommissie, die zal controleren of de vakken van voldoende niveau zijn en of er onderling voldoende samenhang is. De toestemming kan aangevraagd worden via de studieadviseur.