Studiegids

nl en

Fourier Physics

Vak
2013-2014

Omschrijving

Dit korte collegeblok heeft als doel te laten zien hoe fysische problemen die in het eerste jaar beschreven werden als functie van plaats of tijd, ook beschreven kunnen worden als functie van frequentie of golfgetal, door het gebruiken van Fourier transformaties. Dit principe zal in de loop van het tweede jaar vaker aan bod komen, en daarom geven we hier vast een 1-week-primer, in de hoop dat het herkend wordt wanneer het in andere vakken opnieuw voorbij komt.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Rooster

Rooster

Tentamen

Toets (zie ook het Tentamenrooster).

Voorkennis

Optica en Klassieke Mechanica a

Meer info

Het collegeblok maakt deel uit van het vak Klassieke Mechanica b.

Contactgegevens docenten: Prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp (Tjerk) en Dr. M.J.A. de Dood (Michiel)