Studiegids

nl en

Evolutie en Biodiversiteit Dier

Vak
2013-2014

Toegangseisen

n.v.t

Contact

Coördinator Evolutie: Dr. D.E. Rozen, email: d.e.rozen@biology.leidenuniv.nl
Coördinator Biodiversiteit Dier: M.J.D. Hooykaas Msc, email: m.j.d.hooykaas@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

In deze cursus maak je kennis met de enorme diversiteit en variatie van het dierenrijk. Tijdens de hoorcolleges biodiversiteit van dieren worden de belangrijkste diergroepen behandeld, de verbanden tussen verschillende diergroepen en de verbanden tussen lichaamsbouw en levenswijze. Het practicum gaat dieper in op de behandelde diergroepen en biedt meer achtergrondinformatie. Daarnaast wordt je getraind om morfologische en anatomische kenmerken gericht waar te nemen en vast te leggen op papier.
Bij de colleges evolutiebiologie komt aan bod welke processen biologische variatie genereren, wat de (eventuele) functie van de variatie is en hoe de vergelijking van de huidige diversiteit inzicht geeft in de evolutionaire geschiedenis.
Het blok begint met de processen die belangrijk zijn bij soortsvorming en hoe de grotere patronen van biodiversiteit worden beïnvloed door evolutie. Daarbij is van belang om kennis te hebben van de processen van populatie genetica en kwantitatieve genetica die in het midden stuk van het blok worden behandeld. Met behulp van deze disciplines wordt het mogelijk om de werking van adaptieve evolutie door natuurlijke selectie en de werking van genetische drift te begrijpen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Inzicht krijgen in de diversiteit en indeling van het dierenrijk en de evolutionaire processen en principes van de evolutietheorie.

Eindtermen:

  1. Basale kennis over de biodiversiteit van dieren
  2. Inzicht in de Tree of Life in relatie met enkele evolutionaire ‘mijlpalen’
  3. Begrip van de basale evolutionaire processen en principes van de evolutietheorie, zowel op kleine als op grote schaal
  4. Inzicht in verbanden tussen de patronen van biodiversiteit en variatie en de evolutionaire processen die deze variatie genereren;
  5. Basisvaardigheden voor (a) het doen van (gerichte) waarnemingen, het vastleggen, interpreteren en communiceren van deze waarnemingen met geannoteerde tekeningen, en (b) het gebruik van classificaties en taxonomische namen.

Rooster

zie rooster BLOK 4

Onderwijsvorm

Hoorcolleges vormen een belangrijke vorm waarin kennis wordt overgedragen. De practica, uitgevoerd aan de hand van opdrachten en vragen, vormen eveneens een centraal onderdeel van dit blok. In de practica worden zowel microscopische preparaten als gehele organismen bestudeerd om vertrouwd te raken met de verscheidenheid aan levende organismen. De practicumopdrachten moeten zelfstandig worden uitgevoerd, en worden dagelijks beoordeeld. Voorts bevatten de practica ook theoretische opdrachten over de diverse groepen organismen en hun plaats in de “Tree of Life”. Deze opdrachten zijn vooral bedoeld om te oefenen met de opgedane kennis en theorie. Je wordt tussentijds zelf geacht de opgedane kennis te toetsen met behulp van oefenvragen van colleges en Campbell en het maken van verschillende opdrachten. De (verplichte) excursies naar onder andere Naturalis zijn ook een belangrijk onderdeel van de cursus. Ze geven bijvoorbeeld verder inzicht in de houding van de mens tegenover biodiversiteit.

Toetsing

Het eindcijfer is een combinatie van twee deelcijfers (Evolutie & Biodiversiteit Dier). De cijfers worden vastgesteld op grond van een tentamen, practica en opdrachten en verslagen. Zo moet een dier worden beschreven aan de hand van verschillende karakteristieken. Een voorwaarde voor het behalen van een cijfer is aanwezigheid bij de verplichte onderdelen.

Blackboard

Instructies en cursusmateriaal is te vinden in de Blackboard-module.

Literatuur

De relevante hoofdstukken in Campbell & Reece, syllabi, en uitgedeeld materiaal tijdens de practica.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard