Studiegids

nl en

Botticelli en zijn tijd

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Reguliere toelatingseisen voor het volgen van een universitaire studie. Het meest profijt van de cursus hebben studenten met een afgeronde propedeuse Kunstgeschiedenis of een daarmee vergelijkbare vooropleiding.

Beschrijving

Deze werkgroep laat studenten kennis maken met karakteristieke aspecten en benaderingswijzen van de Italiaanse kunst. In deze cursus staat de schilder Sandro Botticelli (Florence 1444-1510) centraal. Zijn werken worden in een brede culturele context geplaatst. Het werkcollege wordt op locatie (Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Insitituut in Florence) georganiseerd, om optimaal gebruik te maken van alle daar aanwezige bronnen en faciliteiten.

Leerdoelen

  • Verdiepte kennis van en verdiept inzicht in onderwerpen en thema’s uit de geschiedenis van de Italiaanse kunst en cultuur.

  • Bekendheid met en inzicht in methoden van kunst- en cultuurhistorisch onderzoek, in het bijzonder op het gebied van de renaissancekunst en -cultuur.

  • In staat zijn gebruik te maken van verschillende typen bronnen (primair, secundair) met betrekking tot de Italiaanse kunst en cultuur en deze op hun juiste waarde te wegen.

  • Zelfstandig een relevante vraagstelling bij het thema van de cursus kunnen opstellen en de keuze ervan kunnen motiveren.

  • Een visueel ondersteund referaat over het zelfgekozen deel-onderwerp kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

  • Op academisch niveau een helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuur kunnen schrijven.

Rooster

Deelemers aan deze werkgroep verblijven gedurende circa drie weken (januari-februari 2013) aan het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Insitituut in Florence.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege ondersteund door zelfstandige literatuurstudie.

Het werkcollege bestaat o.m. uit inleidende colleges, maar een wezenlijk onderdeel van de cursus is de bestudering van kunst op locatie (bezoeken aan musea en monumenten).

Toetsing

  • Actieve deelname in de gevoerde discussies. Referaat en werkstuk.

Blackboard

Van Blackboard wordt geen gebruik gemaakt.

Literatuur

Wordt op een later moment bekend gemaakt. Ter inleiding op de kunst en cultuur van de periode: Gert Jan van der Sman, Lorenzo & Giovanna. Schoonheid en noodlot in Florence, Leiden 2009.

Aanmelden

Via Usis of direct bij de docent

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dhr Prof.dr. G.J.J. (Gert-Jan) van der Sman