Studiegids

nl en

Paleografie van de Griekse papyri 1

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Toegankelijk voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur en geïnteresseerden uit andere opleidingen met kennis van het Grieks die het vak Inleiding Griekse Papyrologie gevolgd hebben.

Beschrijving

Tijdens dit college leren studenten Griekse documentaire teksten ontcijferen aan de hand van originele papyri uit de collectie van het Papyrologisch Instituut en van foto’s van papyri uit andere collecties.

Leerdoelen

De student kan niet te cursief geschreven Griekse papyri en ostraca ontcijferen van foto of origineel, onder gebruikmaking van het apparaat papyrologie, en globaal aangeven uit welke periode (Ptolemaeïsch, Romeins, Byzantijns) het handschrift stamt.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Beoordeling participatie (50%; er geldt een aanwezigheidsplicht) en tijdig ingeleverde opdrachten (50%; uiterste inleverdatum voor de laatste opdracht is 25 januari 2013): resultaat geen cijfer, maar ‘gevolgd’ of ‘onvoldoende’.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie huiswerk en opdrachten, verspreiding hand-outs en links naar papyrologische websites (met bijv. foto’s van behandelde teksten) die tijdens de colleges ter sprake zijn gekomen.

Literatuur

Opgave door docent

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. F.A.J. Hoogendijk
Tel. 071-5272906